Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμου Αγίου Βασιλείου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την παροχή ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμου Αγίου Βασιλείου


 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή
ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμο Αγίου Βασιλείου, ενδεικτικού συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης
60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και υποβολής
προσφορών :27/04/2021 και ώρα 10:00.
Οι τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται αναλυτικά στη μελέτη της διακήρυξης 4203/31-03-2021.
Εγγύηση για τη συμμετοχή δεν απαιτείται. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης .
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης ,η μελέτη και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη
διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αγίου Βασιλείου www.agios-vasilios.gr.
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agios-vasilios.gr και θα
αποσταλεί για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα.


 

Λήψη εγγράφων στο σύνδεσμο παρακάτω

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version