Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης του Δήμου Αγίου Βασιλείου 2022 και 2023

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης άρδευσης
αποχέτευσης του Δήμου Αγίου Βασιλείου 2022 και 2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής(χαμηλότερη τιμή)

Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)για την Προμήθεια υλικών
για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης του Δήμου
Αγίου Βασιλείου 2022 και 2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης
259.284,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ-Αρ.συστήματος 164110) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών:15/07/2022 και ώρα: 15:00.
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών αναγράφονται αναλυτικά στη μελέτη της διακήρυξης και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. και
στην διακήρυξη αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά για την εγγύηση συμμετοχής . Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
απευθύνεται στο Δήμο Αγ. Βασιλείου.
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agios-vasilios.gr και
θα αποσταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες.

 

Λήψη εγγράφων

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 16:50
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version