Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Διακήρυξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο :Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2019

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: 68ΡΨΩ6Τ-Δ4Λ

ΑΔΑΜ:19PROC004630051 2019-0318

ΣΠΗΛΙ,       12-3-2019

Αρ. Πρωτ. : 4365

 

ΠΡΟΣ:      ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ/κή Διεύθυνση :    Δημαρχείο Σπηλίου

Ταχ/κός Κώδικας:       74053

Πληροφορίες:             Στέλλα Βερνάρδου

Τηλέφωνο:                   28323-40234

Fax:                               28323-40238

Ηλεκ/κή Διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

 

         

 

 

 ΘΕΜΑ:  Περίληψη Πρόσκλησης και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016)  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας

 ΥΠΟΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2019»

  CPV: 45233142-6 [Εργασίες επισκευήςοδών]

 Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ

 (χωρίς ΦΠΑ)

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

  περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων, του πίνακα αποδεκτών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος.

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 403.225,81 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ 055 Κ.Α. 2003ΣΕ05500005με το ποσόν των 350.000,00 ευρώ και Ίδιους πόρους με το ποσόν των 150.000,00 ευρώ

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρείς  (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθορίζονται στη συνημμένη αναλυτική πρόσκληση του έργου, που εγκρίθηκε με την αριθ.  110/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου .

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 8.065,00 ευρώ.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-03-2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:30:00

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-03-2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00:00

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

  1. Γιακουμάκη Αικατερίνη του Ηλία  Αγ. Κυριακής 22α Χανιά.
  2. Τρουλινός Μάρκος του Ιωάννη Μαρκέλλου 28 Ρέθυμνο
  3. ΚΑΠΠΑ ΜΕΠΕ Κνωσού 41 Χανιά.

 


 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 13:50
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version