Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 13:38 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο

ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κοντά στους μαθητές,στους υποψηφίους και στις οικογένειες τους

 

Οι  εξετάσεις αποτελούν μια αρκετά αγχώδη περίοδο, τόσο στη ζωή των μαθητών, όσο και των γονιών τους. Αυτό γιατί οι μαθητές  προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν, και οι γονείς  γιατί προσπαθούν να στηρίξουν τα παιδιά τους με κάθε δυνατό τρόπο .

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης και στο πλαίσιο της διαρκούςπροσπάθειας στήριξης μαθητών, μαθητριών και των οικογενειών τους, διοργανώνει δύο, δωρεάν, υποστηρικτικά σεμινάρια εν όψει των φετινών εξετάσεων.

Kαλεί τους μαθητές που συμμετέχουν στιςενδοσχολικέςκαι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και τους γονείς τους, να εκφράσουν ενδιαφέρον προκειμένου να παρακολουθήσουντα αντίστοιχα σχετικά σεμινάρια.

Στόχος είναι η ενίσχυση της προσπάθειας τωνίδιων των μαθητών, αλλά και του υποστηρικτικού ρόλου των οικογενειώντους, κατά την περίοδο αυτή.

Αναλυτικά οι τίτλοι και το περιεχόμενο των σεμιναρίων:

Α) «Μαθητές και εξετάσεις» (απευθύνεται σε μαθητέςκαι υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων)

Θεματικές:

I. Τι είναι το άγχος;

II. Ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν;

III. Τι προκαλεί τον φόβο της αποτυχίας;

IV. Μας βοηθάει ή αποτελεί εμπόδιο;

V. Μπορεί το άγχος να λειτουργήσει ευεργετικά στους μαθητές;

VI. Αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης άγχους;

Πραγματοποίηση: Δευτέρα 16 Μαΐου 20:30 μ.μ.

 

Β) «Γονείς και εξετάσεις» (απευθύνεται στους γονείς μαθητών)

Θεματικές:

I. Τι είναι το άγχος και από τι επηρεάζεται;

II. Ποια η χρησιμότητα του άγχους  στην ζωή μας;

III. Ποιος είναι ο ρόλος του γονέα στις εξετάσεις;

IV. Συνηθισμένα λάθη και παγίδες που πρέπει να αποφύγετε

V. Πως μπορούμε να ελέγξουμε το δικό μας άγχος ως γονείς ;

VI. Πως να βοηθήσουμε το παιδί να διαχειριστεί το άγχος;

Πραγματοποίηση:Παρασκευή 13 Μαΐου, 20:30 μ.μ.

 

Επιμέλεια, παρουσίασησεμιναρίων:  ΕλίναΔιαμάντη, Ψυχολόγος- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια- MSc Παιδοψυχολογίας, Επιστημονικός συνεργάτης  του Δήμου Αγίου Βασιλείου

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως,  μεχρήση της ψηφιακής πλατφόρμαςWebex, είναι ελεύθερα, δωρεάν, για κάθε γονέα και μαθητή, ανεξαρτήτου δήμου καταγωγής και σχολείου προέλευσης.

Δηλώσεις συμμετοχής στο σύνδεσμο

https://forms.gle/vPJGVfwmFZQt2dXD6

Πληροφορίες  2832340203

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Γραφείο Παιδείας

 

Αντώνης Τσουρδαλάκης
Υπεύθυνος Παιδείας
Καθηγητής  Βθμιας Ρεθύμνου

Σπήλι 09/05/2022
Αρ. πρωτ. 5785
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αγίου Βασιλείου με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.
Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Σκυροδέματος για
τις ανάγκες του Δήμου Αγίου Βασιλείου με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 79.980,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/05/2022
και ώρα: 15:00.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της
διακήρυξης .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, η μελέτη και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού θα
αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. και στο διαδίκτυο στην
διεύθυνση www.agios-vasilios.gr
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agios-
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘήνα, Αγ.Ιωάννης Ρέντης Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

 

                                          ΑΔΑ: 62ΘΣΩ6Τ-ΚΜΜ

ΑΔΑΜ: 22PROC010478072   2022-05-03

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 5544/03-05-2022                                                 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16)

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

του Έργου :

 

«Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου και σημειακές παρεμβάσεις ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Πλακιά»

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου και σημειακές παρεμβάσεις ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Πλακιά

 

Με προϋπολογισμό εργασιών 1.779.999,97

(με Φ.Π.Α.)

 

1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Σπηλίου, Σπήλι Δήμου Αγ.Βασιλείου Νομού Ρεθύμνης Τ.Κ. 74053,   NUTS: GR43 KRITI

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.agios-vasilios.gr

Αρμόδια για πληροφορίες: Κα Στέλλα Βερνάρδου, τηλ. 28323 40234,40239 και φαξ: 2832340238

2.Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχήςwww.agios-vasilios.gr από 04/05/2022 έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

3.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής& Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Δήμος Αγ. Βασιλείου / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

5.CPV:45211360-0

Είδος Σύμβασης: ΈΡΓΑ

6.Τόπος Εκτέλεσης: NUTS:GR43 KRITI

7.ΤΙΤΛΟΣ Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου και σημειακές παρεμβάσεις ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό ΠλακιάΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου και σημειακές παρεμβάσεις ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Πλακιά

8.Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 1.435.483,85  ΕΥΡΩ

9.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

10.Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες

11.Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & για έργα κατηγορίας Η/Μ & για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

5. Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στις κατηγορίες Υδραυλικά ή Η/Μ.

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & για έργα κατηγορίας Η/Μ & για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

12.Διαδικασία Ανάθεσης: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

13.Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

14.Ειδικοί όροι:[ΚΕΝΟ]…………………………………………………………………………………..

15.Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών – άρ. 95 παρ. 2α) Ν.4412/2016)

16.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/05/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και Ώρα 14.00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 27/05/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00

 ( Ημερομηνία - Ώρα) από την ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

17.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

18. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 13 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

19.Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

20.Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του  ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη) Αριθμός ΣΑΕΠ 0021, αριθμός ενάριθμου έργου 2019ΕΠ00210084).

21.Διαδικασίες Προσφυγής

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

22.Άλλες πληροφορίες

α. Εγγύηση συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 28.710,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

β. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Σπήλι, 28/04/ 2022

Ο  Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου

 

  Ιωάννης Ταταράκης

 

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σπήλι:18/04/2022

Αρ.Πρωτ.:5005

 

 

 

 
   
     

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»

 

Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής»

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Κάτω των ορίων του Ν.4412/2016

 

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνου

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

 

«Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μελάμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου»

Εκτιμώμενης αξίας 180.000,84 Ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – ΣΑΕ 086/1

-            κωδ. ενάριθμου πράξης: 2021ΣΕ08610010

MIS: 5070079

 

Κωδικός CPV: 45211360-0, με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής

 1.  Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου ο οποίος εδρεύει στο Σπήλι - Τ.Κ.74053– Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Τηλ/Φαξ: 2832340234/2832340238 – Κωδ. NUTS: GR43 KRITI Ρέθυμνο, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 63.1-CLLD.2, του A.K.O.M.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 2014-2020, που αφορά στη θετική γνώμη για έγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», διακηρύττει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2.  Ο προϋπολογισμός των δημοπρατηθέντων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό Πρωτοκόλλου 10180/22-7-2020[EK1] από το Δ.Σ. του Δ. Αγίου Βασιλείου, ανέρχεται στο ποσό των 145.161,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 180.000,84 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με προϋπολογισμό  113.103,14 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

 1. β) κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με προϋπολογισμό 30.543,41 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)Προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ…..), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agios-vasilios.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27-04-2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29-04-2022. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, αρμόδια υπάλληλος, Βερνάρδου Στυλιανή, (τηλ.:2832340234, Φαξ:2832340238), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 2. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
 3. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
  1. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45211360-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής)]
  2. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08.08.2016τεύχοςΑ’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021.
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
   1. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 4. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα(10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  1. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-05-2022,  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-05-2022, ημέρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.

 1. Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι το «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών».
  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22 Δ της αναλυτικής διακήρυξης) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που

Δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» της παρ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 τουΝ.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)σε κράτος- μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4,5,6 και 7111 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί  ανάδοχος η νομική  της  μορφή πρέπει  να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
 2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.2,3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ.1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 1. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης και σύμφωναμετοΝ.4782/2021.
 2. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην Α2 και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (113.103,14 €) και  στην Α1 και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (30.543,41 €) και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 22 & 23 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016,  όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (2014-2020) με κωδικό ενάριθμο 2021ΣΕ08610010. Η σύμβαση αφορά στο υποέργο «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μελάμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου» της πράξης «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μελάμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου» η οποία έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» με την με αρ. πρωτ. 604/5-10-2020 Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδικό MIS 5070079 και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 266/14-05-2021 και 558/22-11-2021 τροποποιήσεις της Απόφασης Ένταξης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 4. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής  στον Ανάδοχο ύψους  15 %, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής (ισχύει το άρθρο 150 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει με το Ν.4782/2021)
 5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ.1α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το Ν.4782/2021, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση), η οποία θα απευθύνεται προς το Δ. Αγίου Βασιλείου, και ανέρχεται στο ποσό των 2.903,24 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
  1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
  2. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
   1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  3. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκαν με την υπ ' αριθμό 129/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης πραγματοποιήθηκε με την υπ’  αρίθμ. 70/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η  διάθεση της πίστωσης έχει  γίνει  με  την  υπ’   αριθμό 406/30-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 6. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το Ν.4782/2021, στην ιστοσελίδα www.agios-vasilios.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

 [EK1]ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΊ Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗς Της ΜΕΛΈΤΗς

Σπήλι: 18/04/2022

Ο Δήμαρχος

 

 

Ταταράκης Ιωάννης

 

 


 

                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την παροχή ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμου Αγίου
Βασιλείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει
τιμής.


Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιμής για την παροχή ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμο Αγίου
Βασιλείου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης
105.000,00
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/05/2022
και ώρα: 10:00.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της
διακήρυξης .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, η μελέτη και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού θα
αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. και στο διαδίκτυο στην
διεύθυνση
www.agios-vasilios.gr
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ,στην ιστοσελίδα του Δήμου


Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘήνα, Αγ.Ιωάννης Ρέντης Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2132141216


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των παιδιών στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σπηλίου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής.

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο.

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ)

4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, φωτοτυπία εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

5. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι:
(α) για δημόσιους υπαλλήλους: βεβαίωση εργασίας
(β) για ιδιωτικούς υπαλλήλους: κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους
(γ) για ελεύθερους επαγγελματίες: βεβαίωση ασφάλισης από τον ασφαλιστικό τους φορέα
(δ) για αγρότες: βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ ή ασφαλιστική ενημερότητα

6. Για ανέργους: βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

7. Για αλλοδαπούς γονείς: κάρτα παραμονής σε ισχύ.

8. [Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αντίγραφο εκκαθαριστικού].

 


Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Δημαρχείο Σπηλίου από 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2022. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών ακολουθεί διαδικασία επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Εγγραφές / επανεγγραφές θα γίνονται ΜΟΝΟΝ κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιανουάριο κάθε σχολικού έτους, όχι ενδιάμεσα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Π.Σ.Σ.

 

ΤΣΙΡΙΝΔΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σήμερα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πλέον έχουν εδραιωθεί στην καθημερινότητα του ανθρώπου, τόσο σε προσωπικό, σε οικογενειακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Για το λόγο αυτό, το Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οργανώνει νέο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο την απόκτηση και ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, στην χρήση υπολογιστών και διαδικτύου από τους πολίτες.
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής, η διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των συμμετεχόντων, προκειμένου να ενταχθούν στο κατάλληλο τμήμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://forms.gle/UxDSKXqG318gzEw59

 

Τα σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν και παρέχονται με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.
Πληροφορίες:
Τηλ. 2832340203
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                                          ΑΔΑ: 6ΗΓΓΩ6Τ-ΧΞΟ

ΑΔΑΜ: 22PROC010205389   2022-03-15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3619/15-03-2022                                                 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16)

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

του Έργου :

 

«ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Κοξαρές, Παλές Δ.Ε. Φοίνικα και Αγ. Πελαγίας, Μιξορρούματος, Άνω Μιξορρούματος και Λαμπινής Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου

 

Με προϋπολογισμό εργασιών 2.800.000,00

(χωρίς Φ.Π.Α.)

Τα τιμολόγια του αναδόχου δεν βαρύνονται με ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 39α του Ν. 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ)

 

1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Σπηλίου, Σπήλι Δήμου Αγ.Βασιλείου Νομού Ρεθύμνης Τ.Κ. 74053,   NUTS: GR43 KRITI

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.agios-vasilios.gr

Αρμόδια για πληροφορίες: Κα Στέλλα Βερνάρδου, τηλ. 28323 40234,40239 και φαξ: 2832340238

2.Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχήςwww.agios-vasilios.gr από …/…/2022 έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

3.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής& Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Δήμος Αγ. Βασιλείου / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

5.CPV:45232400-6

Είδος Σύμβασης: ΈΡΓΑ

6.Τόπος Εκτέλεσης: NUTS:GR43 KRITI

7.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Κοξαρές, Παλές Δ.Ε. Φοίνικα και Αγ. Πελαγίας, Μιξορρούματος, Άνω Μιξορρούματος και Λαμπινής Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου

8.Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 2.800.000,00  ΕΥΡΩ

9.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

10.Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες

11.Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 3η και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας   ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην  1η και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας Η/Μ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

5. Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στις κατηγορίες Υδραυλικά ή Η/Μ.

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για 3η και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας       ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 1η και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας Η/Μ

12.Διαδικασία Ανάθεσης: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

13.Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

14.Ειδικοί όροι:[ΚΕΝΟ]…………………………………………………………………………………..

15.Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών – άρ. 95 παρ. 2α) Ν.4412/2016)

16.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/04/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και Ώρα 14.00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 15/04/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00

 ( Ημερομηνία - Ώρα) από την ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

17.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

18. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 13 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

19.Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

20.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», που πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

21.Διαδικασίες Προσφυγής

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

22.Άλλες πληροφορίες

α. Εγγύηση συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 56.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

β. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Σπήλι, 15/03/ 2022

Ο  Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου

 

 

 

Ιωάννης Ταταράκης

 

Κοινωνική δράση της Περιφέρειας Κρήτης «Η Προίκα του Μωρού»

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022 01:00 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Yποβολή αιτήσεων για την κοινωνική δράση της Περιφέρειας Κρήτης
«Η Προίκα του Μωρού»
Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Κοινωνικού της προγράμματος για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ξεκινάει την υλοποίηση της κοινωνικής δράσης υπερτοπικού χαρακτήρα, με τίτλο «Η Προίκα του Μωρού», η οποία χρηματοδοτείται από τον τακτικό της προϋπολογισμό.
Η δράση αποσκοπεί στην άμβλυνση της υλικής αποστέρησης και στον περιορισμό του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας. Με το πακέτο της «Προίκας του Μωρού», παρέχονται δωρεάν καθορισμένα, βασικά είδη φροντίδας και υγιεινής για τις ανάγκες των βρεφών κατά τους πρώτους μήνες ανάπτυξής τους.
Ωφελούμενες της δράσης είναι οι γυναίκες κάτοικοι της Περιφέρειας Κρήτης ωφελούμενες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ), που θα γεννήσουν το έτος 2022 σε δημόσιο νοσοκομείο και η διανομή των βρεφικών ειδών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.
Για την υλοποίηση της δράσης στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, οι μητέρες ωφελούμενες που θα γεννήσουν εντός του έτους 2022 μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στο τηλέφωνο 2832340203 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ
ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
για το
Έργο: «Δημιουργία Ψηφιακής Έκθεσης Μουσείου για την ανάδειξη της Ιστορίας της Επανάστασης
του 1821 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, μέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών τεχνολογιών»
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Προϋπολογισμός: 370.967,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Λήψη σχετικών εγγράφων

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version