Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/3/2015

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 13:36 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 6 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος παρατάξεων

1. Έκθεση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων δ’ τριμήνου 2014, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης και προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2015 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίου Βασιλείου.
3. Απευθείας ανάθεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ κατόπιν διαπραγμάτευσης.
4. Απευθείας ανάθεση της ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ κατόπιν διαπραγμάτευσης.
5. Απευθείας ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή του Ελέγχου Χρήσης 2014 του Δήμου.
6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης 4.420,00 € ως αποζημίωσης εκλογικών συνεργείων για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 580,56 € για την ‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ’.
8. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων: (α) 10.000,00 € για την σύνταξη ‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ και (β) 4.400,00 € για την σύνταξη ‘ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’.
9. Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Όμιλο Σπηλίου (Κ.Α. 00-6734.001).
10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης εκτέλεσης του έργου ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡ’.
11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής προμήθειας απορριμματοφόρων ανακύκλωσης.
12. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
13. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς.
14. Έγκριση διάλυσης εργολαβικής σύμβασης του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΕΛΛΙΩΝ’.
15. Προεγκρίσεις λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
16. Αποδοχή παραχώρησης ή μη σε κοινή χρήση τμήματος ιδιοκτησίας εντός ορίων οικισμού Κανέβου.
17. Έγκριση άδειας τοποθέτησης εξοπλισμού για το έργο ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ (ΛΕΥΚΕΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ’
18. Παραχώρηση αρμοδιότητας μέριμνας, περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
19. Έγκριση επιστροφής χρημάτων.
20. Εξέταση περιπτώσεων διαγραφών οφειλών – διόρθωσης λογαριασμών.

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 26/2/2015

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 15:47 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

  1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράστασή του σε εκδικάσεις υποθέσεων του Δήμου.
  2. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΝΩΝ).
  3. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
  4. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής.
  5. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση των κάτωθι πιστώσεων:

-       5.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ’ (Κ.Α. 10-7131.001)

-       20.000,00 € ‘ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ’ (Κ.Α. 20-6262.005)

-       24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ’ (Κ.Α. 25-6275.003)

-       15.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’ (Κ.Α. 10-7134.005)

-       1.468,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ’ (Κ.Α. 10-7134.002)

-       676,50 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ’ (Κ.Α. 10-7134.004)

-       10.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ’ (Κ.Α. 30-6662.001)

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20/1/2015

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015 18:14 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 1 για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

1. Έγκριση λογαριασμών Ταμειακής Υπηρεσίας μηνών Αυγούστου - Νοεμβρίου έτους 2014.
2. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών για την εκτέλεση έργων – εργασιών / υπηρεσιών – προμηθειών Δήμου Αγίου Βασιλείου για το διάστημα έως 31-8-2015.
3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ‘ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ’.
4. Έγκριση γνωμοδότησης Επιτροπής Διαγωνισμού επί της διαπραγμάτευσης για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’.
5. Συνέχιση της διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΝΩΝ)’.
6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΣΠΗΛΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ’.

7. Ψηφίσεις πιστώσεων:

1) 3.000,00 € ‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ’ (Κ.Α. 00-6073).
2) 24.600,00 € ‘ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ’ (Κ.Α. 00-6117.002).
3) 106.800,00 € ‘ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ’ (Κ.Α. 00-6123).
4) 14.000,00 € ‘ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ’ (Κ.Α. 00-6224.001).
5) 1.500,00 € ‘ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ’ (Κ.Α. 00-6224.003).
6) 3.000,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ’ (Κ.Α. 00-6421).
7) 1.500,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’ (Κ.Α. 00-6423.001).
8) 300,00 € ‘ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ’ (Κ.Α. 00-6513).
9) 50.218,40 € ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Α’/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ’ (Κ.Α. 00-6711.001).
10) 50.000,00 € ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ’ (Κ.Α. 00-6712).
11) 500,00 € ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 10-6265.001).
12) 1.500,00 € ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ)’ (Κ.Α. 00-10-6265.002).
13) 2.000,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ’ (Κ.Α. 10-6422).
14) 3.000,00 € ‘ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ’ (Κ.Α. 10-6462).
15) 7.000,00 € ‘ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ’ (Κ.Α. 10-6463.001).
16) 15.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ FAX’ (K.A. 10-6612.001).
17) 1.004.28 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ’ (Κ.Α. 10-6654.001).
18) 20.000,00 € ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΗ’ (Κ.Α. 20-6262.003).
19) 15.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 20-6262.001).
20) 15.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 20-6262.002).
21) 11.781,00 € ‘ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ’ (Κ.Α. 25-6162.001).
22) 24.600,00 € ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ’ (Κ.Α. 25-6264.004).
23) 11.781,00 € ‘ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ’ (Κ.Α. 30-6162.001).
24) 500,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ’ (Κ.Α. 30-6422).
25) 32.111,85 € ‘ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΑ Β’ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ’ (Κ.Α. 30-7111.001).
26) 182.748,48 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διαγ. 2015’ (Κ.Α. 70-6662.001).
27) 210.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ διαγ. 2015’ (Κ.Α. 25-6662.001).
28) 5.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ)’ (Κ.Α. 10-6411.001).
29) 5.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ’ (Κ.Α. 10-6443.001).
30) 70.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ’ (Κ.Α. 20-6641.001).
31) 3.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 20-6642.001).
32) 8.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ’ (Κ.Α. 25-6641.001).
33) 3.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 25-6642.001).
34) 1.500,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ κ.α.)’ (Κ.Α. 25-6644.001).
35) 1.221,33 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ’ (Κ.Α. 25-6644.002).
36) 55.482,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ’ (Κ.Α. 30-6641.001).
37) 10.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ’ (Κ.Α. 30-6641.002).
38) 5.982,43 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 30-6641.003).
39) 10.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ISUZU – IVECO)’ (Κ.Α. 70-6641.001).
40) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΥΤΟΥΝΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 25-6262.001).
41) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΥΤΟΥΝΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 25-6262.003).
42) 24.600,00 € ‘ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 30-6262.002).
43) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 30-6262.003).
44) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 30-6262.004).
45) 24.600,00 € ‘ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 30-6262.005).
46) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 30-62662.006).
47) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 30-62662.007).
48) 24.600,00 € ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 45-6262.001).
49) 24.600,00 € ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 45-6262.002).
50) 24.600,00 € ‘ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ (Κ.Α. 70-6117.002).
51) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 70-6262.005).
52) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 70-6262.006).
53) 24.600,00 € ‘ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΜΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ’ (Κ.Α. 70-6262.007).
54) 300,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ’ (Κ.Α. 10-7135.001).
55) 1.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ’ (Κ.Α. 10-7134.004).
56) 7.000,00 € ‘ΦΥΓΟΚΕΝΤΡ. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ’ (Κ.Α. 25-7135.001).
57) 5.000,00 € ‘ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ (Κ.Α. 25-7135.006).
58) 2.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ’ (Κ.Α. 70-7135.006).


8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
9. Έγκριση υποβολής σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών υπόχρεων του Δήμου.

Πρόσκληση στο μνημόσυνο για το "Ολοκαύτωμα Λαμπηνής"

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015 18:11 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Λαμπηνής Δήμου Αγίου Βασιλείου και η Ενορία Λαμπηνής Σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το μνημόσυνο των σφαγιασθέντων και ολοκαυτωθέντων κατοίκων της κατά την διάρκεια της ΑΤΕΛΕΙΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στον Ιερό Ναό της Παναγίας, την 20ην Ιανουαρίου 1829, από τους Τούρκους του Αλμπάνη-Μπέη.

Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Λαμπηνής, την 20η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-10:00π.μ., προεξάρχοντος  του Σεβασμιότατου     Μητροπολίτη     Λάμπης,    Συβρίτου     και      Σφακίων κ.κ. Ειρηναίου, ο οποίος και στη συνέχεια θα τελέσει το καθιερωμένο μνημόσυνο.

Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2013 Δήμου Αγίου Βασιλείου

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015 13:40 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Οικονομικά Στοιχεία

Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2013 Δήμου Αγίου Βασιλείου

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως οικον. έτους 2015

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015 13:38 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Οικονομικά Στοιχεία

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως οικον. έτους 2015

Έγκιση Ετήσιου Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Δήμου Αγίου Βασιλείου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/12/2014

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014 00:59 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»


Καλείστε να παρευρεθείτε σε Τακτική – Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 παρ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) και των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ):

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων

Έγκριση Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτέλεσμα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2013 Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/12/2014

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014 00:59 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Καλείστε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων

1. Απευθείας ανάθεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ’ μέσω διαπραγμάτευσης.
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6712 ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ’ κατά 11.609,00 €.
3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση ΔΕΗ μηνός Σεπτεμβρίου και συμπληρωματική τακτοποίηση μηνών Απριλίου – Αυγούστου.
4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας δύο κρατικών οχημάτων.
5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 542,00 € για ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ’.
6. Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και χρηματικού τέλους ανά άδεια και θέση
7. Έγκριση τροφείων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου.
8. Επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης έργου.
9. Έγκριση διάνοιξης δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 216 και 215 στην Τ.Κ. Αγία Γαλήνη.
10. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση ‘Λαρετζιανά – Χούρχουδα’ περιοχή Δ.Δ. Λαμπηνής, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνης.
11. Έγκριση μονοδρόμησης οδών στην Τ.Κ. Σελλίων.
12. Εξέταση αιτήματος μετατόπισης δρόμου στην Τ.Κ. Δριμίσκου.
13. Γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ‘ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ VODAFONE ΣΤΟ ΥΨΩΜΑ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ’.
14. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
15. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΗΣ’.
16. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΒΕΛΗ)’.
17. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΑΚΤΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΑΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΡΔΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ’.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version