Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/12/2014

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014 00:59 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Καλείστε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων

1. Απευθείας ανάθεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ’ μέσω διαπραγμάτευσης.
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6712 ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ’ κατά 11.609,00 €.
3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση ΔΕΗ μηνός Σεπτεμβρίου και συμπληρωματική τακτοποίηση μηνών Απριλίου – Αυγούστου.
4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας δύο κρατικών οχημάτων.
5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 542,00 € για ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ’.
6. Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και χρηματικού τέλους ανά άδεια και θέση
7. Έγκριση τροφείων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου.
8. Επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης έργου.
9. Έγκριση διάνοιξης δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 216 και 215 στην Τ.Κ. Αγία Γαλήνη.
10. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση ‘Λαρετζιανά – Χούρχουδα’ περιοχή Δ.Δ. Λαμπηνής, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνης.
11. Έγκριση μονοδρόμησης οδών στην Τ.Κ. Σελλίων.
12. Εξέταση αιτήματος μετατόπισης δρόμου στην Τ.Κ. Δριμίσκου.
13. Γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ‘ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ VODAFONE ΣΤΟ ΥΨΩΜΑ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ’.
14. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
15. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΗΣ’.
16. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΒΕΛΗ)’.
17. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΑΚΤΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΑΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΡΔΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ’.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/11/2014

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 14:10 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010):

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων
 Ευχαριστήριο εκ μέρους του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλής Συκιάς προς τον κ. Σταυρουλάκη Γεώργιο του Σταματίου, για την δωρεά 5.000,00 € για την ανέγερση μνημείου στον Τσιλίβδικα.

1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων γ’ τριμήνου έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και αντίστοιχη τροποποίηση αυτού, κατόπιν εφαρμογής της Αρ.Εγκ.43αρ.πρωτ.26124/29-6-2012 ΥΠ.ΕΣ.

2. Λήψη απόφασης περί επανάληψης διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού για την κατηγορία ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ’ της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΒΕΝΖΙΝΗ), ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ’ έτους 2015.
3. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’ λόγω μη κατάλληλων προσφορών και με τους ίδιους όρους διακήρυξης (άρθρο 3 παρ.3.β ΕΚΠΟΤΑ).
4. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ’ προϋπολογισμού 135.000,00 € (για το έτος 2015).

5. Έγκριση διάθεσης επιχορηγήσεων του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα.

6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού – αποδοχή πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ’ προϋπολογισμού 150.000,00 €.
7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού – αποδοχή πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ’ προϋπολογισμού 220.000,00 €.
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη υποχρεωτικής εισφοράς ύψους 3.116,77 € με τίτλο ‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ άρθρο 16 παρ.2 του Ν.2372/40’ (0,10% επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους).
9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6423.001 ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’ κατά 800,00 €.
10. Έγκριση κατεπειγουσών μετακινήσεων του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (άρθρο 140 παρ.1 Ν.3463/2006).
11. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6421 ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ’ κατά 2.000,00 €.
12. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6221 ‘ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ’ κατά 2.500,00 €.
13. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 700,00 € για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΜΠΙΝΗΣ’.
14. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.000,00 € για ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ’.
15. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. ‘ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ’ κατά 700,00 €.
16. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.116,77 € για υπαγωγή του Δήμου Αγίου Βασιλείου στη ρύθμιση του Ν.4304/14 για εξόφληση προστίμων Κ.Ο.Κ.
17. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 10-6462 ‘ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ’ κατά 1.000,00 €.
18. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 50,00 € για ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Τ.Ε. TETRA’.
19. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-6211 ‘ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’ κατά 90.000,00 €.
20. Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως και αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού -πρόβλεψη σχετικής πίστωσης (άρθρο 158 παρ.4α Ν.3463/2006).

21. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΜΠΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΡΑΤΤΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ’.
22. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου ‘ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΡΙΝΩΝ’.
23. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΣΠΗΛΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ & ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ’.

24. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και Δήμου Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ προϋπολογισμού 4.000,00 € - τροποποίηση του προϋπολογισμού και αποδοχή της πίστωσης.

25. Παράταση συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
26. Παράταση συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ’.
27. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ’.

28. Διόρθωση – τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ.
29. Τροποποίηση των ορίων του οικισμού Βάτου.
30. Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτων στην Τ.Κ. Σπηλίου
31. Έγκριση αδειοδότησης υδατοδρομείου στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης.
32. Έγκριση μονοδρόμησης δρόμων στις Τ.Κ. Σπηλίου και Ακουμίων.
33. Διαμόρφωση πλατείας 100μ. περίπου πριν τον οικισμό Αγίου Βασιλείου από τον κατασκευαστή του έργου Παλέ – Κάνεβος.
34. Έγκριση Απολογισμού του Τ.Ο.Ε.Β. ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ.
35. Έγκριση απόσυρσης και καταστροφής άχρηστων κρατικών οχημάτων κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής.
36. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων (σφράγιση – αποσφράγιση καταστημάτων).
37. Εξέταση αιτημάτων δημοτών για διορθώσεις λογαριασμών – διαγραφές χρεών.

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/10/2014

Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014 15:20 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):
 

1.Σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6734.001 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ’ κατά 3.200,00 €.

2.Σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6261.002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ’ κατά 5.781,00 €.

3.Σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού και αποδοχή πίστωσης 20.000,00 € για ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ’.

4.Σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6737.002 ‘ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’ κατά 5.000,00 €.

5.Σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 110,00 € για την καταβολή προστίμου του Τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνης λόγω μη έγκαιρης συγχώνευσης των τέως Δήμων Λάμπης και Φοίνικα στον νέο Δήμο Αγίου Βασιλείου.

6.Σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού  για την αμοιβή εργάτη που μετατάχθηκε στον Δήμο μας στα πλαίσια της ενδοδημοτικής κινητικότητας.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/10/2014

Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014 15:19 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 7 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):

  • §Ενημέρωση Δημάρχου
  • §Χρόνος Παρατάξεων

1.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6734.001 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ’ κατά 3.200,00 €.

2.Έγκριση δαπάνης 2.500,00 € για ‘ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.

3.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6261.002 ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ’ κατά 5.781,00 €.

4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και αποδοχή πίστωσης 20.000,00 € για ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ’.

5.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6737.002 ‘ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’ κατά 5.000,00 €.

6.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 110,00 € για την καταβολή προστίμου του Τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνης λόγω μη έγκαιρης συγχώνευσης των τέως Δήμων Λάμπης και Φοίνικα στον νέο Δήμο Αγίου Βασιλείου.

7.Τροποποίηση του προϋπολογισμού  για την αμοιβή εργάτη που μετατάχθηκε στον Δήμο μας στα πλαίσια της ενδοδημοτικής κινητικότητας.

8.Νομιμοποίηση λιμενικής εγκατάστασης Πλακιά, κατόπιν σχετικών εγγράφων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου και Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

9.Έγκριση οδικής σήμανσης και τοποθέτησης πινακίδων στην είσοδο – έξοδο οικισμού Δαριβιανών Τ.Κ. Σπηλίου.

10.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την ‘Τουριστική Προβολή Νομού Ρεθύμνης’.

11.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ’.

12.Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΤΟΕΒ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – ΜΕΛΑΜΠΩΝ.

13.Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ.

14.Ορισμός Επιτροπής του άρθρου 199 Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) για την καταστροφή – εκποίηση – μετασκευή – απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου.

15.Έγκριση επιστροφών χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

16.Έγκριση διαγραφών χρεών – διορθώσεων λογαριασμών.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/10/2014

Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014 15:16 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 6 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010): 

  • §Ενημέρωση Δημάρχου
  • §Χρόνος Παρατάξεων

 

1.Τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης.

2.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 20.000,00 € για ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ’ για το δ’ τρίμηνο 2014.

3.Τροποποίηση της Πράξης ‘Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης & Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων’.

4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΠΗΛΙΟΥ’ (ΣΑΕΠ), προϋπολογισμού 110.000,00 €.

5.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 60,00 € για την ένταξη δημοτικών κτισμάτων στον Ν.4178/13.

6.Απευθείας αγορά οικοπέδων στα Τ.Δ. Σπηλίου και Αρδάκτου (ΣΑΕΠ)

7.Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

8.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/9/2014

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014 22:29 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):

 

  • §Ενημέρωση Δημάρχου
  • §Χρόνος Παρατάξεων

 

1.Τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης.

2.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6734.001 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ’ κατά 3.200,00 € για επιχορήγηση στον Αθλητικό Όμιλο Σελλίων.

3.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 20.000,00 € για ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ’ για το δ’ τρίμηνο 2014.

4.Τροποποίηση της Πράξης ‘Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης & Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων’.

5.Έγκριση δαπάνης 2.500,00 € για ‘ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ (Κ.Α. 00-6443.001)

6.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6261.για την ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ’ κατά 5.781,00 €

7.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΠΗΛΙΟΥ’ ΣΑΕΠ, προϋπολογισμού 105.000,00 €.

8.Απευθείας αγορά οικοπέδων στα Τ.Δ. Σπηλίου και Αρδάκτου (ΣΑΕΠ)

9.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και αποδοχή πίστωσης 20.000,00 € για ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ’.

10.Τροποποίηση του προϋπολογισμού για ‘ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’.

11.Νομιμοποίηση λιμενικής εγκατάστασης Πλακιά, κατόπιν σχετικών εγγράφων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου και Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

12.Έγκριση οδικής σήμανσης και τοποθέτησης πινακίδων στην είσοδο – έξοδο οικισμού Δαριβιανών Τ.Κ. Σπηλίου.

13.Ακύρωση εκπόνησης των μελετών ‘ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ’ και ‘ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ’.

14.Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου ‘ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

15.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την ‘Τουριστική Προβολή Νομού Ρεθύμνης’.

16.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ’.

17.Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΤΟΕΒ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – ΜΕΛΑΜΠΩΝ.

18.Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ.

19.Ορισμός Επιτροπής του άρθρου 199 Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) για την καταστροφή – εκποίηση – μετασκευή – απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου.

20.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου.

21.Έγκριση επιστροφών χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

22.Έγκριση διαγραφών χρεών – διορθώσεων λογαριασμών.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/9/2014

Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 13:10 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε Έκτακτη,λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):

 

Ενημέρωση Δημάρχου

Χρόνος Παρατάξεων

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργου Δήμου Αγίου Βασιλείου για το οικον. έτος 2015.

2.Ανασυγκρότηση Επιτροπών:

1)Παραλαβής Υπηρεσιών  (1 δημοτικός σύμβουλος)

2)Παραλαβής Έργων αξίας έως 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ (2 δημοτικοί σύμβουλοι)

3)Παραλαβής Έργων αξίας άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ (1 δημοτικός σύμβουλος)

4)Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (2 δημοτικοί σύμβουλοι)

5)Εκτίμησης Ακινήτων για μίσθωση – εκμίσθωση – εκποίηση (2 δημοτικοί σύμβουλοι)

6)Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των Πάσης Φύσεως Αθλητικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων

7)Σταυλισμού Ζώων (1 δημοτικός σύμβουλος)

8)Υπεύθυνος Πολυσύχναστων Παραλιών (Π.Δ.23/2000)

9)Δίκτυο Αλληλεγγύης ΟΤΑ (Δήμαρχος και 1 δημοτικός σύμβουλος)

10)Εκπρόσωποι στον ΕΣΔΑΚ – ΦΟΔΣΑ (2 σύμβουλοι, εκ των οποίων 1 της μειοψηφίας)

11)Εκπρόσωπος στη διοικούσα επιτροπή του Κέντρου Υγείας (2 σύμβουλοι)

12)ΑΚΟΜΜ- ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δήμαρχος και 1 σύμβουλος)

13)Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (1 σύμβουλος)

14)Επιτροπή Παρακολούθησης Ψηφιακών Υπηρεσιών για την Ενίσχυση της Διαφάνειας (1 σύμβουλος)

15)Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών (1 σύμβουλος)

16)Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών

 17)Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου

18)Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίου Βασιλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) (τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων 1 από τη μειοψηφία)

19)Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

20)Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

21)Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

22)Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

23)Επιτροπή Τουρισμού

3.Εξουσιοδότηση Ταμία για εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών με Τράπεζες.

4.Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015’

5.Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015’

6.Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015’

7.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και έγκριση έκτακτης επιχορήγησης προς τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σπηλίου ύψους 13.200,00 € (άρθρα 33 & 38 Ν.4257/2014).

8.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για έγκριση απασχόλησης εργατών για τις παρακάτω εργασίες: (α) καθαρισμοί ρεμάτων ΔΕ Λάμπης, προϋπολογισμού 4.915,00 € και (β) καθαρισμοί ρεμάτων ΔΕ Φοίνικα, προϋπολογισμού 4.915,00 €

9.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.915,00 € για την ‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΑ’.

10.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 7.045,00 € για ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΑ’.

11.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 2.091,00 € για ‘ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ’.

12.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 263,22 € για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ- ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ’.

13.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 360,00 € για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ’.

14.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.000,00 € για την πληρωμή της αγοράς οικοπέδου για την εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού στην Τ.Κ. Μελάμπων.

15.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 20.000,00 € για ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ’.

16.‘Έγκριση επιχορήγησης 22.000,00 € στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (Κ.Α. 00-6739.001).

17.Έγκριση παραχώρησης γηπέδου Σπηλίου στην ποδοσφαιρική Ακαδημία Ιδανικής Διδασκαλίας Εκκολαπτόμενων Ιθυνόντων Αθλητών.

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version