Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1608/02.02.2021)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ

Ειδικότητα :  καθαριότητα σχολικών μονάδων

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευές-συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγ. Βασιλείου για το 2021» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Εκτιμώμενη αξία 151.193,94€ (εκατόν πενήντα ένα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά)

 

 

 

Λήψη εγγράφων εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)

Λήψη εγγράφων

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας
‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – υποέργο:
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ) ΥΠΕΣ’
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
με εκτιμώμενη αξία 150.000 Ευρώ με ΦΠΑ


 

Λήψη εγγράφων εδώ

Π Ρ Ο Κ Ή Ρ Υ Ξ Η

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για την προμήθεια Kαυσίμων (πετρέλαιο – βενζίνη), λιπαντικών

 για τα οχήματα και πετρελαίου θέρμανσης

με εκτιμώμενη αξία 221.685,13 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

 

Λήψη εγγράφων εδώ 

Οριστικός πίνακας κατάταξης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version