Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και Αναπτυξιακής Αναβάθμισης της πληγείσας από τις πυρκαγιές περιοχής Μελάμπων, Κρύας Βρύσης, Σαχτουρίων, Αγία Γαλήνης , Ορνές.

Το σχέδιο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και Αναπτυξιακής Αναβάθμισης της πληγείσας από τις πυρκαγιές περιοχής Μελάμπων, Κρύας Βρύσης, Σαχτουρίων, Αγία Γαλήνης , Ορνές βρίσκεται πλέον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ απεστάλλει με sms το λινκ σε όλους τους φορείς και δημότες που συνεργάστηκαν για την σύνταξη της.
Η μη ύπαρξη έως τώρα, επίσημου, ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου είχε δύο πολύ σοβαρές επιπτώσεις . Αφενός δημιουργούσε έλλειμα συστηματικής παρακολούθησης και ανάλυσης των δεδομένων και αφετέρου οδηγούσε στη διόγκωση των συναισθημάτων απογοήτευσης, αγανάκτησης και απελπισίας των κατοίκων, οι οποίοι αποζητούσαν εντατικοποίηση των προσπαθειών λήψης μέτρων πρόληψης, καταστολής, απόδοσης ευθυνών, καθώς και οικονομικής ανάκαμψης.
Για το λόγο αυτό και πριν δυο χρόνια εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύνταξη της εν λόγω σχετικής μελέτης.
Με εντατική δουλειά, συλλογής, αξιολόγησης και επεξεργασίας στοιχείων φτάσαμε σήμερα στο σημείο να δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα, και να έχουμε µια εμπεριστατωμένη συνολική εικόνα των συνεπειών, στο περιβάλλον, στην οικονομία, στον τουρισμό, στην κοινωνία καθώς ιεραρχημένες τεχνοκρατικά άρτιες προτάσεις.
Το πόνημα αυτό δεν αποτελεί απλά ένα κείμενο ευρημάτων/συμπερασμάτων και προτεινόμενων μέτρων, αλλά πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης που ενσωματώνει και την γνώση, που εκπορεύεται από την κοινωνία των πολιτών της περιοχής. Συγκεκριμένα αποτελεί προϊόν συν διαμόρφωσης τόσο των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων της ομάδας των μελετητών, όσο και της εμπειρίας και της γνώσης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής από τους ίδιους τους κατοίκους της. Πρωτόφαντη στα ελληνικά χρονικά εκπόνησης συναφών μελετών- είναι η επώνυμη, ενεργός συμμετοχή διακοσίων και πλέον κατοίκων και φορέων της περιοχής, με την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.
Τέλος, όντας εφικτά όλα εκείνα τα μέτρα που παραθέτει η μελέτη, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη δέσμη έργων από την ομάδα εργασίας, οι κάτοικοι της περιοχής, ουσιαστικά συνυπογράφουν την παρούσα μελέτη, αιτούμενοι την όσο το δυνατόν ταχύτερη προώθηση των προτεινόμενων ενεργειών.


Τα ΣΧΕΔΙΟ είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους:
ΣΥΝΟΨΗ:   bit.ly/2DhBhRH    ΠΛΗΡΕΣ:     bit.ly/35wSfYm


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου
Αντώνης Τσουρδαλάκης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝΚατεβάστε τα σχετικά έγγραφα εδώ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 17190 /11 - 11 - 2019
ΣΠΗΛΙ
11-11-2019
Αριθμός πρωτοκ. 17190

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Βασιλείου
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την
προμήθεια:
«Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευές συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το 2020»
Προϋπολογισμού 140.102,64 (με Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016(Α΄147) και
β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
της ανωτέρω προμήθειας.

Λήψη εγγράφων εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Για το φετινό εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, και σε ενέργεια της με αριθ. 69207/7-10-2019 (ΑΔΑ: 6Φ0Κ465ΧΘ7) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και του υπ’ αρίθμ. 69212/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6Φ3Χ465ΧΘ7-ΡΡΘ) εγγράφου του ίδιου Υπουργείου ορίζονται τα παρακάτω:

• Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή ώρα της 25ης ως τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.
• Φωταγώγηση όλων των Kαταστημάτων του Δημοσίου, των Δημοτικών Καταστημάτων και των Τραπεζών τις βραδινές ώρες από την 25η μέχρι την 28η Οκτωβρίου.


Την 25η Οκτωβρίου

Στις 08:45 κατάθεση στεφάνων στην Τ.Κ. Μύρθιου από το Νηπιαγωγείο Μύρθιου και το Δημοτικό
Σχολείο Πλακιά.

 

Την 28η Οκτωβρίου


Α΄. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ

Α.1 Σχολικές Μονάδες Πλακιά – Κοξαρές.

 Την 07.30 οι καμπάνες των εκκλησιών ηχούν χαρμόσυνα.
 Τέλεση της θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Πλακιά.
 12:00 Τέλεση δοξολογίας και θα ομιλία - ανάπτυξη του Ιστορικού της Επετείου της Εθνικής Εορτής από εκπαιδευτικό σχολείου.
 12:30 Παρέλαση των σχολείων.

Τελετάρχης για την παρέλαση του Πλακιά ορίζεται ο Δ/ντης του Δημοτικού Σχολείου Πλακιά.


Α.2 Σχολικές Μονάδες Αγκουσελιανών

Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Αγκουσελιανών παραμένουν στην έδρα τους και ρυθμίζουν ανάλογο πρόγραμμα σε συνεννόηση με τον εφημέριο της Τοπικής Κοινότητας Αγκουσελιανών.


Παρακαλούνται οι Δ/ντες των Σχολικών Μονάδων, σε συνεννόηση με τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων της δημοτικής ενότητας Φοίνικα να ρυθμίσουν την έγκαιρη μεταφορά των μαθητών προς τους χώρους των εκδηλώσεων και την επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους.

 

 

Β΄. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ

Β. 1 Σχολικές Μονάδες Σπηλίου.

 Την 7.30 ώρα θα σημάνουν οι καμπάνες των εκκλησιών χαρμόσυνα.
 Τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
 10:00: Τέλεση δοξολογίας και ομιλία – ανάπτυξη του Ιστορικού της Επετείου της Εθνικής Εορτής από εκπαιδευτικό σχολείου
 Επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο και κατάθεση στεφάνων από το Δήμο, την Ελληνική Αστυνομία και τα Σχολεία
 Παρέλαση των Σχολείων.

Τελετάρχης ορίζεται για την παρέλαση του Σπηλίου ο Δ/ντης του Δημοτικού Σχολείου Σπηλίου.

 

Β.2. Σχολικές Μονάδες Αγίας Γαλήνης, Μελάμπων, Ακουμίων

Οι ανωτέρω σχολικές μονάδες παραμένουν στις έδρες τους και συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις όπως τα προηγούμενα χρόνια.

 


2. Θρησκευτικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στις Μέλαμπες

Την 28η Οκτωβρίου τιμούνται από την εκκλησία μας οι εκ Μελάμπων και εν Ρεθύμνη μαρτυρήσαντες Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες. Στην Τοπική Κοινότητα Μελάμπων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:


Παρασκευή 25 Οκτωβρίου
 17: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, Αρτοκλασία και Ιερά Παράκληση των Αγίων
 21:00 Νυχτερινή Αγρυπνία

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου
 07:00 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 10:00 Δοξολογία για την Εθνική Εορτή
 10:30 Λιτάνευση Ι. Λειψάνου των Αγίων στους δρόμους του χωριού και επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο.
 16:00 Εσπερινός εις το Ι. Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην οικία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο – βενζίνη), λιπαντικών για τα οχήματα και
πετρελαίου θέρμανσης του Δ. Αγίου Βασιλείου για το 2020 με
εκτιμώμενη αξία 235.885,45 Ευρώ με ΦΠΑ

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Βασιλείου
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την
προμήθεια:
«Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο – βενζίνη) κίνησης,
λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου και πετρελαίου
θέρμανσης για το Δήμο Αγίου Βασιλείου και τα νομικά του
πρόσωπα για το 2020 »
Προϋπολογισμού 235.885,45 (με Φ. Π . Α . )
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016(Α΄147) και
β) τους όρους της παρούσας και
κ α λ ε ί
τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
της ανωτέρω προμήθειας.


1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: …Δήμος Αγίου Βασιλείου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Σπήλι
Ταχ.Κωδ.:…74053
Τηλ.:…2832022046.
Telefax:…2832022777
E-mail 
: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ….
Ιστοσελίδα:…… 
www.agios-vasilios.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου 
www.agios-vasilios.gr.. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
από το Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα εδώ


Προσκαλούνται όλοι οι φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Αγίου Βασιλείου να υποβάλουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έως και την Δευτέρα 07.10.2019 (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Δημαρχείο).
Επίσης, προσκαλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Αγίου Βασιλείου για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο, των δημοτών που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έως και την Δευτέρα 07.10.2019 (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Δημαρχείο).
Τα παραπάνω ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18.

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.

Λήψη εγγράφου

 

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Λήψη εγγράφου

Σας  ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, παρατάθηκε εώς την 19η Δεκεμβρίου 2019 με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με αρ. Φ. Ε. Κ.  2866 της 5ης Ιουλίου 2019, τεύχος δεύτερο.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version