Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 20 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Καθορισμός των χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458-ΕΞ-2020 (ΦΕΚ 1864/τεύχος Β’/15-5-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 (ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020) και βάσει των οριζομένων στα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021) τόσο στους έχοντες το δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) όσο και στους έχοντες το δικαίωμα κατόπιν δημοπρασίας.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πιστώσεων λόγω παράτασης συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω κορωνοϊού .

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού σκέλους Εσόδων και σκέλους Δαπανών για πρόβλεψη κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ.


4. Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Ακουμίων

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 17 Απριλίου 2021 00:15
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version