Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 11 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων α’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και κατανομή της χρηματοδότησης που αφορά στην κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.500,00 € για ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης που αφορά στην εκτέλεση του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Προγραμματική Σύμβαση)’.
5. Ορισμός κέντρου 800μ. για τον οικισμό Κεντροχώρι Τ.Κ. Κεντροχωρίου.
6. Ορισμός κέντρου 800μ. για τον οικισμό Φρατί Τ.Κ. Μιξορρούματος.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 08 Μαΐου 2021 10:39
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version