Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00

Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 2 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 28.268,55 € για την κάλυψη δαπανών ναυαγοσωστικού έργου / υπηρεσίας, κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 880.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΑΜΠΕΣ)’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 100.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟΥ (ΔΑΡΙΒΙΑΝΑ)’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 80.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΜΠΗΝΗ – Τ.Κ. ΑΚΤΟΥΝΤΑ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 24.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 24.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 24.800,00 € για την εκτέλεση της εργασίας ‘ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’, κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.


9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 605.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,0 € ως νέας κράτησης του ΤΠΔ (escrow account), κατά την διαδικασία της απόδοσης των ΚΑΠ.


11. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.910,40 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ’.

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 9.920,00 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.


13. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 425,00 € για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής στο Συνέδριο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 30-7135.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ’ κατά 12.000,00 €.

15. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 20.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2021.

16. Έγκριση επταήμερης λειτουργίας του Τομέα Καθαριότητας του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.


17. Έγκριση για απευθείας αγορά ακινήτου στον οικισμό Φραττί Κοινότητας Μιξορρούματος.

18. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 225/2012 Απόφασης ΔΣ περί παραχώρησης σε κοινή χρήση λωρίδας οικοπέδου ιδιοκτησίας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΑΪΤΗ εντός των ορίων σχεδίου Αγίας Γαλήνης, κατόπιν συμπληρωματικής – διορθωτικής συμβολαιογραφικής Πράξης .

19. Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Φοινικιάς εκτός οικισμού Σελλίων.


20. Έγκριση δωρεάν παροχής 200 κυβικών νερού σε δημότη, λόγω λειτουργίας κοινοτικής δεξαμενής σε ιδιοκτησία του.

21. Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στον Πλακιά Μύρθιου

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 09:25
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version