Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23 Αυγούστου 2021 - 21:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1) Μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2021.
2) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού (διαδικασίας διαπραγμάτευσης) ανάδειξης αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων δικτύων για παροχέτευση ομβρίων κεντρικού τμήματος οικισμού Μελάμπων (πλατεία Μέλαμπες)», προϋπολογισμού 880.000,00 €.
3) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού (διαδικασίας διαπραγμάτευσης) ανάδειξης αναδόχου του έργου «Βελτιώσεις- Συντηρήσεις- Διανοίξεις οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 7ο: Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς των Τ.Κ. του Δήμου Αγίου Βασιλείου».
4) Εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6443.005 ‘ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΟΞΑΡΕ’.
5) Εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6443.007 ‘ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ’.
6) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ποσού 1.185,85 € από την εκτέλεση του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ (ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ)’.
7) Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ».
8) Αποδοχή αγοράς ακινήτου στον οικισμό Φρατί.
9) Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Κοινότητα Μύρθιου.
10) Εξέταση αιτημάτων διαγραφής οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 11:13
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version