Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για διαχωρισμό της δαπάνης του Κ.Α. 69-7112.009 ‘ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΣΑΕ571 (ΥΠΟΔΟΜΩΝ’, σε: (α) Δαπάνη για αγορά γης και (β) Δαπάνη αμοιβής συμβολαιογράφου για σύνταξη & μεταγραφή συμβολαίων του Κ.Α. 69-7112.004 (σχετ. η υπ’ αρ. 126/2021 Απόφαση ΔΣ).

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6262.002 ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΚΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΠΕ)’.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 00-6423.001 ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’ κατά 1.000,00 €.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 10-7134.004 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’ κατά 4.960,00 €.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 20-6662.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ κατά 8.000,00 €.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 20-6662.002 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ κατά 8.000,00 €.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης εκδήλωσης στις 6 Νοεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κισσού.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ για την πρόβλεψη αποδιδόμενου ποσού δράσεων Ανακύκλωσης.

9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της Συμπληρωματικής Κατανομής ΚΑΠ ποσού 94.977,86 €.

10. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την λογιστική τακτοποίηση έργων ΣΑΕΠ του Περιφερειακού Ταμείου.

11. Έγκριση συμμετοχής στο Δίκτυο Δημάρχων για την Αειφορία, την Ισόρροπη Ανάπτυξη και τις Α.Π.Ε. και τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης αγωγής προς τα Ευρωπαϊκά Όργανα.

12. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου Τομέα Καθαριότητας του Δήμου.

13. Έγκριση Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) Δήμου Αγίου Βασιλείου.

14. Απευθείας ανταλλαγής ακινήτου στην Κοινότητα Ροδακίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06), για την χωροθέτηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 15:03
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version