Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 7 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού».

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6471.002 ‘ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ’ κατά 1.550,00 €.

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 70-6253.001 ‘ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ISUZU 4X4’ κατά 30,00 €.

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση των πιστώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6323.001 ‘ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ’ κατά 300,00 €.

6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για ανταλλακτικά οχημάτων του Δήμου, λόγω επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.

7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.720,00 € για την σύνταξη μελέτης με τίτλο ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΡΑΤΙ Τ.Κ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

8. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 6.200,00 € για την εκτέλεση εργασίας κλαδέματος δέντρων.

9. Λήψη νέας απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

10. Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ’ Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων).

11. Παραχώρηση δωρεάν κυβικών νερού σε δημότη λόγω διάθεσης ιδιοκτησίας του για κατασκευή δεξαμενής άρδευσης.

12. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακών τάφων.

13. Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ακινήτου στην Κοινότητα Σπηλίου.

14. Λήψη απόφασης (α) περί τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και (β) εγκιβωτισμού γέφυρας στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου.

15. Έγκριση πρόσβασης σε δημοτικό χώρο Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης για την εγκατάσταση Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 20:36
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version