Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:

• Την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
• Την ΚΥΑ οικ.55040/2021 [ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»
• Την παρ.4γ του άρθρου 9 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4555/18
• Την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18
• Το άρθρο 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18

Το θέμα εισάγεται ως επείγον, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ψήφισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς ισχύουν αυστηρές προθεσμίες επ’ αυτού:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Στοχοθεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το οικονομικό έτος 2022.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 18:21
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version