Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, και Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, καθώς ο κάθε ένα χωριστά ισχύουν αυστηρές προθεσμίες λήψης της σχετικής απόφασης:

1. Έγκριση απευθείας (χωρίς δημοπρασία) εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου.

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για εγγραφή Συμπληρωματικής Κατανομής από ΚΑΠ.

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την λογιστική τακτοποίηση της ΔΕΗ.

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 10-6463.001 «Διαφημίσεις -Δημοσιεύσεις» κατά 2.000,00 €

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για Μίσθωση, Εκμίσθωση & Εκποίηση Δημοτικών Ακινήτων (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 3 παρ.3 Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2022.

6. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 21/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τους δικαιούχους της αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Σώματος, λόγω μεταβολής στους λαμβάνοντες αντιμισθίας.

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 11:57
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version