Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021 - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης θεμάτων πολύ σημαντικών για τα συμφέροντα και την ανάπτυξη του Δήμου:


1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την Πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» / . υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ».

3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Εξέτασης Ενστάσεων ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – υποέργο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’.

4. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

5. Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης ΚΑΠ και δεσμευτική εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση της Δ.Ε.Η.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 11:58
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version