Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 1η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/2021 (ΦΕΚ 67/14-01-2022), αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018 όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010).


1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου, μετά το κλείσιμο 31-12-2021.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, μετά το κλείσιμο 31-12-2021.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για εγγραφή στις πληρωμές ΠΟΕ των ανεξόφλητων παραστατικών έργων και διορθώσεις συνεχιζόμενων χρηματοδοτούμενων έργων – δαπανών, λόγω μεταβολών τους μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για εγγραφή οφειλών ΠΟΕ μετά το κλείσιμο 31-12-2021.


5. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για ισοσκέλιση ανταποδοτικότητας Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τ.Κ. Ακουμίων , λόγω μεταβολής του Χρηματικού Υπολοίπου την 31η/12/2021.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για ισοσκέλιση ανταποδοτικότητας Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τ.Κ. Αρδάκτου , λόγω μεταβολής του Χρηματικού Υπολοίπου την 31η/12/2021.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμβάσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτηρίων, συντήρησης πρασίνου & ηλεκτροφωτισμού και τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη απαιτούμενης πίστωσης.

8. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

9. Ανασυγκρότηση των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης.

10. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

11. Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ακινήτου ιδιώτη στην Κοινότητα Ροδακίνου.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022 00:21
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version