Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 1 Φεβρουαρίου 2022 - 11:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 1η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/2021 (ΦΕΚ 67/14-01-2022), και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Τροποποίηση της εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Δημάρχου λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (υπ’ αρίθμ. 28/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου, μετά το κλείσιμο 31-12-2021.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, μετά το κλείσιμο 31-12-2021.

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 για εγγραφή στις πληρωμές ΠΟΕ των ανεξόφλητων παραστατικών έργων και διορθώσεις συνεχιζόμενων χρηματοδοτούμενων έργων – δαπανών, λόγω μεταβολών τους μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού.

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 για εγγραφή οφειλών ΠΟΕ μετά το κλείσιμο 31-12-2021.


6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 για ισοσκέλιση ανταποδοτικότητας Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τ.Κ. Ακουμίων , λόγω μεταβολής του Χρηματικού Υπολοίπου την 31η/12/2021.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 για ισοσκέλιση ανταποδοτικότητας Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τ.Κ. Αρδάκτου , λόγω μεταβολής του Χρηματικού Υπολοίπου την 31η/12/2021.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη απαιτούμενης πίστωσης για την εκτέλεση υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 00:09
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version