Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 23 Φεβρουαρίου 2022 - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 23η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση ανάθεσης με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της προμήθειας σκυροδέματος για αποκατάσταση φθορών αγροτικών δρόμων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ‘ΕΛΠΙΔΑ’ 24-26 Ιανουαρίου 2022, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και των όρων της διαπραγμάτευσης και εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για την εγγραφή απαιτούμενης πίστωσης.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και εγγραφή υπολοίπων συμβάσεων συνέχισης του διαγωνισμού ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021’.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης προς εκτέλεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ συνολικού προϋπολογισμού 20.233,40 €, κατόπιν ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’.

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 2.232,00 € για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ’.

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 657,20 € για την ‘ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.

6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.960,00 € για την ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 208,32 € ως ‘ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ GPRS’.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 30-6266.001 ‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’ κατά 453,60 €.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για την κάλυψη δαπανών προς εναρμόνιση με την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4830/21 περί αρμοδιοτήτων των Δήμων για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

10. Εξειδίκευση πίστωσης 2.500,00 € για επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου (Κ.Α. 00-6736.001).

11. Εξειδίκευση πίστωσης 7.000,00 € για ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ’ (Κ.Α. 00-6739.001).

12. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την Πράξη «Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το έργο με τίτλο ‘Έργα Διαχείρισης λυμάτων Δήμου Αγίου Βασιλείου’».

13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της ‘ΑΜΑΡΙ Μ.Α.Ε. – Ο.Τ.Α.’ για την ‘ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’.

14. Έγκριση ΧΕΠροπληρωμής για ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ’ (Κ.Α. 20-7325.003) ποσού 8.949,24 €.

15. Έγκριση ΧΕΠροπληρωμής για ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΟΠ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ (Κ.Α. 20-7325.001) ποσού 153,58 € (Μύρθιος) και 1.185,85 € (Παλέ).

16. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό: ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ’ – υποέργο 1: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤ14 (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’ (προϋπολογισμού 460.000,00 €).

17. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου ἘΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ –υποέργο ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Αν Τρίτσης)’ .

18. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων Κοινότητας Ροδάκινου Δήμου Αγίου Βασιλείου».

19. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

20. Εγκρίσεις Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

21. Εγκρίσεις ΑΠΕ έργων.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 14:48
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version