Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:30

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022), αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 150.000,00 € κατόπιν χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055).

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού λόγω τροποποίησης της απόδοσης εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εγγραφή απόδοσης τέλους ταφής απορριμμάτων.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εγγραφή συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη ΜΕΑ & ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης αγοράς ηλεκτρονικού οργάνου (εντοπιστή διαρροών) βλαβών αγωγών ύδρευσης.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πιστώσεων για δίμηνη παράταση συμβάσεων covid.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για προμήθεια τσάντας φαρμακείου α’ βοηθειών για τα απορριμματοφόρα του Δήμου, ποσού 580,32 €.

8. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6736.001 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ’.

9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.669,04 € για προμήθεια υλικών συντήρησης πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων.

10. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.116,00 € για την ετήσια συνδρομή στην Νομική Βιβλιοθήκη.

11. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για εγγραφή εισφορών Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την αποτύπωση των υποέργων του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’.

13. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης επιβολής νέας κράτησης 0,1% επί των συναπτόμενων συμβάσεων υπέρ της νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4921/2022.

14. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για εγγραφή πίστωσης 2ου υποέργου της πράξης ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’, με τίτλο ‘Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ’ προϋπολογισμού 313.393,87 €.

15. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή των πιστώσεων κατόπιν σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ .

16. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6261.003 ‘Χ.Υ. ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (υπολ. 2021)’ κατά 3.612,49 €.

17. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 744,00 € για ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ’.

18. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.

19. Έγκριση Εκθέσεων Εσόδων – Δαπανών γ’ και δ’ τριμήνου έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

20. Επικαιροποίηση νομιμοποίησης Κληροδοτήματος Ευστρατίου Παπαδάκη.

21. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών από ΚΑΠ (συμπληρωματική κατανομή για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης των σχολείων), κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

22. Λήψη απόφασης περί άρσης απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Σπηλίου.

23. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Μελάμπων στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 19:20
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version