Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 30 Μαρτίου 2022 - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 150.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) και δεσμευτική εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού για την εγγραφή της.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού λόγω τροποποίησης της απόδοσης εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού για εγγραφή απόδοσης τέλους ταφής απορριμμάτων.

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού για εγγραφή συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ.

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης αγοράς ηλεκτρονικού οργάνου (εντοπιστή διαρροών) βλαβών αγωγών ύδρευσης.

6. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων μισθοδοσίας.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για προμήθεια τσάντας φαρμακείου α’ βοηθειών για τα απορριμματοφόρα του Δήμου, ποσού 580,32 €.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6736.001 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ’.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.669,04 € για προμήθεια υλικών συντήρησης πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων.

10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.116,00 € για την ετήσια συνδρομή στην Νομική Βιβλιοθήκη.

11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για εγγραφή εισφορών Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

12. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την αποτύπωση των υποέργων του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’.

13. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης επιβολής νέας κράτησης 0,1% επί των συναπτόμενων συμβάσεων υπέρ της νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4921/2022.

14. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για εγγραφή πίστωσης 2ου υποέργου της πράξης ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’, με τίτλο ‘Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ’ προϋπολογισμού 313.393,87 €.


15. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6261.003 ‘Χ.Υ. ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (υπολ. 2021)’ κατά 3.612,49 €.

16. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 744,00 € για ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ’.
.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 19:44
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version