Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 20η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

1. Καθορισμός των χώρων απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ- 2020 (ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020) και βάσει των οριζομένων στα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021) στους έχοντες το δικαίωμα απευθείας παραχώρησης (όμοροι)

2. Καθορισμός των χώρων απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ- 2020 (ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020) και βάσει των οριζομένων στα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021) στους έχοντες το δικαίωμα κατόπιν δημοπρασίας.

3. Επιλογή τράπεζας – άνοιγμα λογαριασμού για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης με αυτοματοποιημένο υπολογισμό για την είσπραξη τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων & παρεπιδημούντων, κατόπιν του υπ’ αρίθμ. 630/3-3-2022 εγγράφου της ΚΕΔΕ.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση Κ.Α. για την έναρξη διαγωνισμού συντήρησης οχημάτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου – προμήθειας ανταλλακτικών.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.410,00 € για ‘ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ’.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-6277.003 ‘ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ’ κατά 1.822,48 €.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 30-7135.002 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ’ κατά 17.000,00 €.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6453.002 ‘ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ’ κατά 150,00 €.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-7325.003 ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ Α.Π.Ε.’ κατά 2.371,70 €.

10. Έγκριση διάθεσης θέσεων μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για ειδικότητα Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου (1 θέση).

11. Λήψη απόφασης κλεισίματος αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Οριοθέτηση ρέματος στην Κοινότητα Μελάμπων.

13. Χορήγηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αρδάκτου και ανάκληση απόφασης χορήγησης του ανωτέρω δικαιώματος στο Κοιμητήριο Λαμπηνής λόγω απόσυρσης του σχετικού αιτήματος.

14. Έκδοση ψηφίσματος για την ονομασία «παραδοσιακή τσικουδιά» των διήμερων αμπελουργών.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 19:28
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version