Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 20 Απριλίου 2022 - 18:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 20η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):


1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου – προμήθεια ανταλλακτικών.

2. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας Δήμου Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ- 2020 (ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020) και βάσει των οριζομένων στα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021).

3. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ Α.Π.Ε.’ (Κ.Α. 20-7325.003).

4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Αγίου Βασιλείου» βάσει της με αρ. πρωτ. 4559/28-06-2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας Α.Π. 2 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

5. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού ‘ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 1ο υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 13-10-2021 ΥΠΕΣΔΑ’ (διαδικασία διαπραγμάτευσης).

6. Επικαιροποίηση της 353/2021 Απόφασης περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μελέτη καινοτόμου προώθησης του Δήμου Αγίου Βασιλείου υπό το φως της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού».

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 15:02
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version