Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:30

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική και Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 30η  Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41268/2022 (ΦΕΚ 3734/14.07.2022 τεύχος Β’), τις διατάξεις του άρθρου  67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, αλλά και την Εγκ. 375/Α.Π. 39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ):

 

 

 

  1. 1.     Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης  50.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την αποκατάσταση / ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης των δικτύων – υποδομών ύδρευσης των πυρόπληκτων περιοχών των Μελάμπων και της Κρύας Βρύσης.
  2. 2.     Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης  60.000,00 € εκ μέρος  το Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.
  3. 3.     Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για αποζημίωση δημότη για φθορές στο όχημά του από πρόσκρουση κάδου απορριμμάτων.
  4. 4.     Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για υποστήριξη υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
  5. 5.     Έγκριση και παραλαβής μελέτης του έργου ‘ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ – 3ο υποέργο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ’, κατόπιν τροποποίησης Γενικής Διάταξης ΕΕΛ ευρύτερης περιοχής Πλακιά.
  6. 6.     Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αρδάκτου για την επέκταση πλατείας.
  7. 7.     Γνωμοδότηση για την δημιουργία στάσεων και αύξηση δρομολογίων ΚΤΕΛ σε Κοινότητες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 27 Αυγούστου 2022 20:53
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version