Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης και Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 31η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41268/2022 (ΦΕΚ 3734/14.07.2022 τεύχος Β’), τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, την Εγκ. 375/Α.Π. 39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) αλλά και το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 6 παρ.7 του N. 3548/07:

 

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού, Λογαριασμού Διαχείρισης, Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2021 Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 27 Αυγούστου 2022 20:53
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version