Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 - 11:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 2α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 60.491,18 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν4412/2016.

2. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης» προϋπολογισμού 72.580,64 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν4412/2016.

3. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΥΠΕΣΔΑ) προϋπολογισμού 358.871,07 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν4412/2016.

4. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»ΥΠΟΕΡΓΟ Α: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ προϋπολογισμού 151.612,85 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν4412/2016.

5. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων Κοινότητας Ροδάκινου Δήμου Αγίου Βασιλείου».

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022 10:34
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version