Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 9 Ιανουαρίου 2023 - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 9 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την
παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2
του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν.
4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου
‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
2. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΡΑΤΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 07 Ιανουαρίου 2023 13:07
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version