Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 2 Φεβρουαρίου - 12:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου
Βασιλείου την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 55) , η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) , αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 67
του ν. 4830/2021 (Α' 169) και η ισχύς της παρατάθηκε έως 31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ
241/23.12.2022 τεύχος Α’), (2) την Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα
«Λειτουργία οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής» και (3) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ
12/1901-2023 τεύχος Α’) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις»:
1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 για τακτοποίηση του Χρηματικού
Υπολοίπου, μετά το κλείσιμο 31-12-2022.
2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, μετά το κλείσιμο 31-12-2022.
3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 για εγγραφή στις πληρωμές
ΠΟΕ των ανεξόφλητων παραστατικών έτους 2022.
4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 για εγγραφή έργων που
εγκρίθηκαν στον Δήμο Αγίου Βασιλείου μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 και ως εκ
τούτου δεν έχουν εγγραφές στον νέο προϋπολογισμό.
5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για την εγγραφή συνεχιζόμενης σύμβασης
με την ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ για την ‘Αποτύπωση ακινήτων του Δήμου
Αγίου Βασιλείου στα πλαίσια εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου στον Νομό Ρεθύμνου’, ποσού
66.757,42 €.
6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6262.009
‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ’ κατά 1.600,00 €.
7. Εξειδίκευση πίστωσης για την Επέτειο του Ολοκαυτώματος Λαμπήνης.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Κανονιστικής Πράξης σχετικά με τις υποχρεώσεις των
μελισσοκόμων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο.
9. Αποδοχή δωρεών ακινήτων στις Κοινότητες Μιξορρούματος και Μαριού.
10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
– υποέργο 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΕΡΑΜΕ – ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ταμείο Ανάκαμψης)’,
κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.
11. Εγκρίσεις ΑΠΕ έργων.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 19:30
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version