Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 10 Φεβρουαρίου - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, και Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και η ισχύς της παρατάθηκε έως 31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ 241/23.12.2022 τεύχος Α’), (2) την Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022, Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής» και (3) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/1901-2023 τεύχος Α’) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα αφενός γιατί πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων στα οποία αναφέρονται, αφετέρου γιατί αφορούν σε δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες:


1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ –υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΞΑΡΕ (Π.Α.Α.)’.

2. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ –υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΒΕΛΗ (Π.Α.Α.)’.

3. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 00:55
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version