Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 17 Φεβρουαρίου - 17:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική και Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00 για λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την  παρ. 1 του άρθρου 10
της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) , η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α' 76) , αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και η ισχύς της
παρατάθηκε έως 31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ 241/23.12.2022 τεύχος Α’),
(2) την Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία
οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής» και (3) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ
12/1901-2023 τεύχος Α’) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και
άλλες διατάξεις».
1. Έγκριση Εγγράφων Σύμβασης για την εκτέλεση ‘ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’, προϋπολογισμού 74.400,00 €.
2. Έγκριση Εγγράφων Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕΛΛΙΩΝ’, προϋπολογισμού
290.000,00 €
3. Εξειδίκευση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 00-6433 ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023 19:43
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version