Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική και Διά Ζώσης Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Αγίου Βασιλείου, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 για λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με (1) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 286 του
Ν.3852/2010, (2) την ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010 και (3) την  παρ. 1 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) , η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α' 76) , αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και η ισχύς της παρατάθηκε έως
31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ 241/23.12.2022 τεύχος Α’) :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγίου Βασιλείου έτους 2023, προκειμένου για την εγγραφή σε αυτό
νέων χρηματοδοτούμενων έργων, κατόπιν αποδοχής των αντίστοιχων επιχορηγήσεων από την
Οικονομική Επιτροπή: (Ι) ‘ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’, (ΙΙ)
‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΣΕΛΛΙΩΝ’, (ΙΙΙ) ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ
Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023 19:44
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version