Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 10 Μαρτίου - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική και Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αγίου Βασιλείου την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την  παρ. 1 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) , η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α' 76) , αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και η ισχύς της
παρατάθηκε έως 31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ 241/23.12.2022 τεύχος Α’),
(2) την Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία
οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής» και (3) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ
12/1901-2023 τεύχος Α’) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και
άλλες διατάξεις».
1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 470.000,00 € εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση του
έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ
ΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο να την εγγραφή της.
2. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 37.200,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
για την εκτέλεση της υπηρεσίας ‘ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’ και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο να την εγγραφή της.
3. Δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο να την εγγραφή της πίστωσης που αποτυπώνεται στην
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΟΥΜΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΣΩΝ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΡΥΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
4. Καταρτίζει προσχεδίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 Δήμου
Αγίου Βασιλείου και υποβολή αυτού για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 266 παρ. 4 Ν.3852/2010 )
και ( άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 185/2007 ).
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης Στοχοθεσίας έτους 2023, μετά τις
υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού στην αρχή του έτους.
6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξησης του Κ.Α. 20-6162.001
‘ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ’ κατά 50.000,00 €.
7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξησης του Κ.Α. 30-6641.003
‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ κατά 2.859,69 €.
8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξησης του Κ.Α. 10-7131.001
‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ’ κατά 1.000,00 €.
9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξησης του Κ.Α. 25-6672.002
‘ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ κατά 11.120,32 €.
10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ισοσκέλιση Τέλους ΑΠΕ Ακουμίων και
Αρδάκτου μετά το κλείσιμο 30-12-2022.

11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξησης των παρακάτω Κ.Α.:
 10-6041.004 ‘ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ COVID-19 (2
άτομα 8μηνα)’
 10-6054.003 ‘ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ’
 20-6041.006 ‘ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ COVID-19
(οδηγός)
 20-6054.001 ‘ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ’
12. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 10-6054.002 ‘ΕΦΚΑ
ΕΚΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ’, λόγω τετράμηνης
παράτασης του Προγράμματος.
13. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης επετειακής
εκδήλωσης του Δήμου.
14. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετού για υπηρεσιακούς λόγους και καταβολής των νόμιμων
αποζημιώσεων.
15. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση κύριου δημοτικού οδικού
δικτύου Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Οδικός άξονας Κεραμέ- Αγαλιανού- Αγία
Παρασκευή».
16. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού «Ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων του
οικισμού Φρατί της ΤΚ Μιξορρούματος του Δήμου Αγ. Βασιλείου».
17. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης της «Προμήθειας ενός καινούριου ανατρεπόμενου
φορτηγού οχήματος μικτού φορτίου άνω των 5ΤΝ» , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
του διαγωνισμού της προμήθειας αυτής.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 00:07
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version