Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 16 Μαρτίου - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική και Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου
Βασιλείου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με: (1) την  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) ,
η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) , αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α'
169) και η ισχύς της παρατάθηκε έως 31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ 241/23.12.2022
τεύχος Α’), (2) την Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία
οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής» και (3) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/1901-2023
τεύχος Α’) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
1. Έγκριση: διάθεσης πίστωσης, ανάθεσης με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης του έργου
‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και των όρων της διαπραγμάτευσης.
2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ –υποέργο: ΒΕΛΤΊΩΣΗ
ΒΑΤΌΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΟΔΏΝ ΔΉΜΟΥ ΑΓΊΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ – 1 Ο ΥΠΟΈΡΓΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΞΑΡΕ
(Π.Α.Α.)’.
3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ –υποέργο: ΒΕΛΤΊΩΣΗ
ΒΑΤΌΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΟΔΏΝ ΔΉΜΟΥ ΑΓΊΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ – 2 Ο ΥΠΟΈΡΓΟ: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΕΒΕΛΗ (Π.Α.Α.)’.
4. Αποδοχή δωρεά για το θέατρο ‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΙΚΑΡΟΣ’ στην Κοινότητα Αγίας Γαλήνης.
5. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων αιρετών και καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων.
6. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης από την χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε
εκδηλώσεις του Δήμου.
7. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης Επετειακής Εκδήλωσης του Δήμου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 14:38
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version