Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 3 Μαΐου 2023 - 09:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αγίου Βασιλείου την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00 για λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, (2) την
Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία οικονομικής
επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής» και (3) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 21217/07.04.2023 (ΦΕΚ
2301/08.04.2023 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και
κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00».

1) Έγκριση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Α΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Βασιλείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τελική έγκριση.
2) Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 35.000,00 € εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης για την
εκτέλεση «Εργασιών αποκατάστασης στο θέατρο Δαίδαλος-Ίκαρος ΤΚ Αγ. Γαλήνης» και
δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την
εγγραφή της.
3) Δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για
την εγγραφή των πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδοποιίας τμήματος
οδικού δικτύου Δήμου Αγ. Βασιλείου» προϋπολογισμού 11.000,00 € (10.000,00
χρηματοδότηση ΠΕΡ, 1.000,00 ίδια συμμετοχή).
4) Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση ΚΑ 70-6692.001
«Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» κατά 47,60 €.
5) Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση ΚΑ 25-6277.003
«Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πηγών ύδρευσης του Δήμου» κατά 4.759,60 €.
6) Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση ΚΑ 00-6453.002
«Συνδρομή στο Πρόγραμμα "γαλάζιες σημαίες"» κατά 325,00 €.
7) Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης
7.400,00 € για «Τακτοποίηση αυθαιρέτων του Δήμου».
8) Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης
3.410,00 € για «Ανάλυση Βιολογικών καθαρισμών Σπηλίου, Αγ.Γαλήνης και Πλακιά».
9) Εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία της κ. Δημάρχου Τρστένικ Σερβίας από 16 έως 19
Μαΐου (ΚΑ 00-6433).
10) Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ σε Κοινότητες του
Δήμου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Μαΐου 2023 21:03
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version