Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 17 Μαΐου 2023 - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αγίου Βασιλείου την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν.4555/18 ), και την Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022 ,
Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας
ζωής» .

1) Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου
‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ – υποέργο 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΕΡΑΜΕ – ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Ταμείο Ανάκαμψης)’.
2) Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου ‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ Τ.Κ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2021’– 2 Ο υποέργο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)’ κατόπιν προσφυγής στην διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση [άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 2 του Ν.4782/2021].
3) Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ.
ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Υπ. Ναυτιλίας)’
κατόπιν προσφυγής στην διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
[άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021].
4) Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου ‘ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Περιφέρεια Κρήτης)’ κατόπιν
προσφυγής στην διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση [άρθρο 32
παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021].

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 15:07
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version