Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 18 Μαΐου 2023 - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αγίου Βασιλείου την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν.4555/18 ), και την Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022 ,
Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας
ζωής» .

1) Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά Διαταγών Πληρωμής.
2) Εξειδίκευση Κ.Α. 10-6312.002 ‘ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ’ για ποσό 50,00 €.
3) Έγκριση Εγγράφων Σύμβασης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού ‘ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
4) Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ σε Τοπικές
Κοινότητες.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 15:07
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version