Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 24 η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την παρ.5 του άρθρου 67 και την
παρ.1 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) (2) την Εγκύκλιο αρ. 375/Α.Π. 39167/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-
4ΙΓ «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και (3) την Εγκύκλιο αρ.488/Α.Π. 35496/25.04.2023 «Τρόποι
σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».

1) Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή συνολικής χρηματοδότησης ύψους
2.199.000,00 € εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης για «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» .
2) Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης 120.000,00 € εκ μέρους του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
3) Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή επιχορήγησης 6.900,00 € εκ μέρους του
Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
4) Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή επιχορήγησης 45.388,04 € εκ μέρους του
Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής
κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.
71/2020.
5) Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση ΚΑ 00-6073 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» κατά 3.000,00 €.
6) Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση ΚΑ 20-6265.001 «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» κατά 1.736,00 €.
7) Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση ΚΑ 20-7135.001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» κατά 2.665,00 €.
8) Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1518 «Καταπτώσεις εγγυητικών»
κατά 51.000,00 €.

9) Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 2119.006 «Από τέλος
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΤΚ Ακουμίων)» κατά 5.278,662 €.
10) Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για «Παροχή Υπηρεσιών
Εσωτερικού Ελέγχου και Καταγραφής Διαδικασιών Παραγωγής ή Διενέργειας Πράξεων με
Δημοσιονομικές Συνέπειες του Δήμου Αγίου Βασιλείου».
11) Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 2.418,00 € για την «Εκτέλεση
εργασιών ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Κρύας Βρύσης».
12) Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 9.446,33 € για την κάλυψη
παρεχόμενων υπηρεσιών και μισθοδοσίας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
13) Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.150,00 € για ως Επιχορήγηση
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγκουσελιανών.
14) Γνωμοδότηση Δήμου Αγίου Βασιλείου επί της Αίτησης της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 15 Α.Ε.
περί μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για το προς ανέγερση ξενοδοχειακό συγκρότημα στην
θέση Τριόπετρα Ακουμίων.
15) Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης οικον. έτους
2022.
16) Εξέταση αιτημάτων χορήγησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων σε δημοτικά
Κοιμητήρια.
17) Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην Κοινότητα Κρύας Βρύσης.
18) Διευθέτηση ρέματος στην κοινότητα Σελλίων.
19) Εξέταση αιτήματος άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στην Κοινότητα Σπηλίου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 00:21
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version