Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 2 α Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την παρ.5 του άρθρου 67 και την
παρ.1 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) (2) την Εγκύκλιο αρ. 375/Α.Π. 39167/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-
4ΙΓ «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», (3) την Εγκύκλιο αρ.488/Α.Π. 35496/25.04.2023 «Τρόποι
σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» και (4) το άρθρο
65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014».
Κατόπιν των περιορισμών - απαγορεύσεων που βάσει νομοθεσίας επιβάλλονται λόγω προεκλογικής
περιόδου, τα προς συζήτηση θέματα αναφέρονται είτε σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης, είτε σε εγγραφή πιστώσεων για διενέργεια προσλήψεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας των πολιτών. ( ΥΠ.ΕΣ.
46197/18.06.2019 ), είτε στην απρόσκοπτη συνέχεια εκτέλεσης συμβάσεων.

Ενημέρωση Δημάρχου – Χρόνος Παρατάξεων.
1. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σε σχολεία του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
2. Εξέταση αιτήματος πρακτικής άσκησης στον Δήμο για την ολοκλήρωση σπουδών Δ.Ι.Ε.Κ.
3. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων και προμηθειών.
4. Εγκρίσεις Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.
5. Εξέταση αιτήματος παραχώρησης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εξωτερικών
γυρισμάτων κινηματογραφικής ταινίας.
6. Παραχώρηση σχολικών χώρων στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Δ.Σ. Πλακιά για την
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την εκτέλεση Διαταγής
Πληρωμής.
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για ‘ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ’.
9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την αποζημίωση των μελών της
Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023 20:20
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version