Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική και Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18), την Εγκύκλιο αρ. 374/απ 39135/02.06.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) με θέμα «Λειτουργία οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής» , καθώς και την Εγκύκλιο αρ. 849/απ 65437/03.08.2023 (Α.Δ.Α.: 6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3) ΥΠΕΣ και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014) αναφορικά με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις κατά την προεκλογική περίοδο.


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Δαπανών γ’ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και εισήγηση προς το ΔΣ για την τελική έγκριση.

2. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 691/2023 Απόφασης Δημάρχου περί πραγματοποίησης δαπάνης σίτισης μεταναστών με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος.

3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5TN’.

4. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕ ΛΑΜΠΗΣ (ΤΟΕΒ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ) & ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΑ (ΤΟΕΒ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ)».

5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και εγγράφων σύμβασης του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΒΕΝΖΙΝΗ), ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ’, προϋπολογισμού 266.323,23 € (συμπερ. ΦΠΑ).

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023 19:23
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version