Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00π.μ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Δήμου Αγίου Βασιλείου την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/1 και την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ
4795/28.07.2023 τεύχος Β') : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης», για λήψη
απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Παροχή γνώμης για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών το
Σάββατο 25-11-2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 10:13
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version