Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 21 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την παρ.5 του άρθρου 67 και την
παρ.1 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) (2) την Εγκύκλιο αρ. 375/Α.Π. 39167/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-
4ΙΓ «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», (3) την Εγκύκλιο αρ.488/Α.Π. 35496/25.04.2023 «Τρόποι
σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» και (4) το άρθρο
65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014».
Κατόπιν των περιορισμών - απαγορεύσεων που βάσει νομοθεσίας επιβάλλονται λόγω προεκλογικής
περιόδου, τα προς συζήτηση θέματα αναφέρονται είτε σε θέματα κατάρτισης π/υ του επόμενου έτους,
είτε στην απρόσκοπτη συνέχεια εκτέλεσης συμβάσεων, είτε σε θέματα επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης.

Ενημέρωση Δημάρχου – Χρόνος Παρατάξεων.
1. Τροποποίηση των Κανονισμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης Δήμου Αγίου
Βασιλείου.
2. Τροποποίηση τελών ΔΤ και ΔΦ.
3. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης και για διεξαγωγή
σεμιναρίου.
4. Έγκριση υπεργολαβίας.
5. Εγκρίσεις Α.Π.Ε. έργων.
6. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων - υπηρεσιών.
7. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων α’/θμιας και β’/θμιας εκπαίδευσης του
Δήμου Αγίου Βασιλείου (εξ αναβολής).

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023 14:37
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version