Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 1 η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την παρ.5 του άρθρου
67 και την παρ.1 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) (2) την Εγκύκλιο αρ. 375/Α.Π. 39167/02.06.2022 , Α.Δ.Α.:
Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», (3) την Εγκύκλιο αρ.488/Α.Π.
35496/25.04.2023 «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν.
5043/2023 (Α’ 91)» και (4) το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2
του άρθρου 1 του Ν.4257/2014».
Κατόπιν των περιορισμών - απαγορεύσεων που βάσει νομοθεσίας επιβάλλονται λόγω προεκλογικής
περιόδου, τα προς συζήτηση θέματα αναφέρονται είτε σε θέματα κατάρτισης π/υ του επόμενου έτους,
είτε στην απρόσκοπτη συνέχεια εκτέλεσης συμβάσεων, είτε σε θέματα επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης.

Ενημέρωση Δημάρχου – Χρόνος Παρατάξεων.
1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2024.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της α’/θμιας
και β’/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Βασιλείου, τροποποίηση του π/υ για την εγγραφή της
και κατανομή αυτής βάσει απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
3. Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους
υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8 ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών
της 15 ης Οκτωβρίου 2023 και αναμόρφωση π/υ για την εγγραφή της.
4. Τροποποίηση π/υ για την εγγραφή της πίστωσης του έργου ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.
5. Τροποποίηση π/υ και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας εκτάκτων
υπαλλήλων λόγω επιτακτικών αναγκών από covid-19.
6. Εγκρίσεις ΑΠΕ έργων.
7. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Σπηλίου στην ιδιοκτησία Ν. Νεονάκη.
8. Αποδοχή παραχώρησης δουλείας αποκλειστικά ως προς την χρήση, για την εξυπηρέτηση της
κυκλοφορίας των δημοτών, σε τμήματα των ιδιοκτησιών των Μαράκη Νικολάου, Μαράκης

Ελένης, και Μαράκη Χαράλαμπου, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Δρυμισκιανό Αμμούδι»
εκτός οικισμού Κεραμέ Δ.Ε. Λάμπης, και περιγράφονται αναλυτικά στο από Νοέμβριο του 2023
Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού κυρίου Θεόδωρου Νίνου.
9. Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ιδιοκτησιών στην Αγία Γαλήνη.
10. Τροποποίηση της μελέτης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης
περιοχής Πλακιά 3ο Υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής
Πλακιά Δ.Ε. Φοίνικα Π.Ε. Ρεθύμνου»
11. Καθορισμός Τιμής Μονάδας για εισφορά σε χρήμα στην πράξη εφαρμογής Μυρθιανού Πλακιά
στην ιδιοκτησία Μαρκίδου Μαρίας, ΟΤ 10.
12. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων β’/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Αγίου Βασιλείου (εξ αναβολής).

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023 13:34
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version