Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/6/2014

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουνίου έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/2010):

1. Ψήφιση - ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 8.730,54 € για τη 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ' (Κ.Α. 25-6264.003).

2. Ψήφιση - ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 7.399,68 € για την 'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ' (Κ.Α. 25-6264.004).

3. Ψήφιση - ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 425,58 € για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ' (Κ.Α. 10-7134.002).

4. Ψήφιση - ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 18.242,35 € για την 'ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ' (Κ.Α. 00-6712).

5. Ψήφιση - ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 332,10 € για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ' (Κ.Α. 30-7135.001).

6. Ψήφιση - ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 500,00 € για 'ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ' (Κ.Α. 20-6262.005).

7. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πιστώσεων για ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Α. 10-6323.001, 25-6323.001 & 70-6323.001)

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version