Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/7/2014

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω επείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/2010):

1. Έγκριση ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτών (άρθρο 51 Ν.4257/2014)

2. Περί ματαίωσης του από 26-11-2013 προκηρυχθέντα διαγωνισμού του έργου 'ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ'

3. Απόφαση περί του διαγωνισμού για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ' κατόπιν των 630/16-6-2014 και 670/17-6-2014 Αποφάσεων του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

4. Ψήφιση πίστωσης για 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ' (Κ.Α. 25-7135.003)

5. Ψήφιση πίστωσης για 'ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ' (Κ.Α. 70-6634.001)

6. Ψήφιση πίστωσης για 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ' (Κ.Α. 20-6662.004)

7. Ψήφιση πίστωσης για 'ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ' (Κ.Α. 30-6323.001)

8. Ψήφιση πίστωσης για 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ' (Κ.Α. 20-6635.001)

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 07:37
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version