Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7/2014

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/2010):

1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγίου Βασιλείου Β' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για: ανάκληση Π.Α.Υ., τροποποίηση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας για τρέχον έτος.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του προϋπολογισμού λόγω μετατάξεων υπαλλήλων.

3. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 13.500,00 € για το 'ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ' (Κ.Α. 10-6266.002).

4. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 9.448.86 € για 'ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ' (Κ.Α. 25-6277.003).

5. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 1.709,70 € για 'ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ' (Κ.Α. 25-6277.004).

6. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 857,38 € για 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ' (Κ.Α. 25-6264.003).

7. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 2.854,00 € για 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ' (Κ.Α. 20-7135.001).

8. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 1.206,00 € για 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΔΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ' (Κ.Α. 20-7135.001).

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014 08:38
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version