Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/08/2014

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Αυγούστου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/2010):

1. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 7.000,00 € για την προμήθεια 'ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ' (Κ.Α. 25-7135.005).

2. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 7.000,00 € για την προμήθεια 'ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ' (Κ.Α. 25-7135.001).

3. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 1.370,00 € για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ' (Κ.Α. 70-6633.001).

4. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 6.600,00 € ως 'ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ' (Κ.Α. 00-6117.002).

5. Απευθείας ανάθεση του έργου 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ' προϋπολογισμού 4.487,63 € (Κ.Α. 30-7333.001) (σχετ. η 83/2014 Απόφ. Ο.Ε.)

6. Έγκριση Έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής για επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού.

7. Έγκριση λογαριασμών μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2014, όπως υποβλήθηκαν από Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

8. Έγκριση υποβολής σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014), κατόπιν σχετικών αιτήσεών τους

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version