Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 10/12/2014

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

 

1. Έγκριση Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτέλεσμα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός ) οικονομικού έτους 2013 Δήμου Αγίου Βασιλείου’.

2. Καθορισμός των όρων εκτέλεσης του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΣΠΗΛΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ & ΔΡΟΜΟΣ Τ.Δ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ’.

3. Καθορισμός των όρων εκτέλεσης του έργου ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΣΑΕ 055)’.

3. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση των ακόλουθων πιστώσεων:

1)1.500,00 € ‘ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’ (Κ.Α. 10-6615.002)

2) 600,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ’ (Κ.Α. 10-6613)

3) 2.146,85 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ’ (Κ.Α. 70-7135.006

4) 1.020,00 € ‘ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ’ (Κ.Α. 70-6634.001)

5) ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ’ (Κ.Α. 25-7135.003)

6) 3.000,00 € ‘ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Σ.Ε.ΔΗ.Κ.’ (Κ.Α. 00-6453.001)

7) 800,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’

8) 2.000,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ’

9) 700,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΜΠΙΝΗΣ’

10) 3.000,00 € ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ’

11) 1.930,81 € ‘ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ’

12) 3.115,00 € ‘ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Ο.Κ.’

13) 1.000,00 € ‘ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ’

14) 50,00 € ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ TETRA

15) 70.907,00 € ‘ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ’

16) 140,00 € ‘ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ’

17) 4.000,00 € ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’

18) 150,00 € ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ’

19) τέλη κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων

20) ασφάλιστρα δημοτικών οχημάτων

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014 10:36
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version