Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20/1/2015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 1 για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

1. Έγκριση λογαριασμών Ταμειακής Υπηρεσίας μηνών Αυγούστου - Νοεμβρίου έτους 2014.
2. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών για την εκτέλεση έργων – εργασιών / υπηρεσιών – προμηθειών Δήμου Αγίου Βασιλείου για το διάστημα έως 31-8-2015.
3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ‘ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ’.
4. Έγκριση γνωμοδότησης Επιτροπής Διαγωνισμού επί της διαπραγμάτευσης για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’.
5. Συνέχιση της διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΝΩΝ)’.
6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΣΠΗΛΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ’.

7. Ψηφίσεις πιστώσεων:

1) 3.000,00 € ‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ’ (Κ.Α. 00-6073).
2) 24.600,00 € ‘ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ’ (Κ.Α. 00-6117.002).
3) 106.800,00 € ‘ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ’ (Κ.Α. 00-6123).
4) 14.000,00 € ‘ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ’ (Κ.Α. 00-6224.001).
5) 1.500,00 € ‘ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ’ (Κ.Α. 00-6224.003).
6) 3.000,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ’ (Κ.Α. 00-6421).
7) 1.500,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’ (Κ.Α. 00-6423.001).
8) 300,00 € ‘ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ’ (Κ.Α. 00-6513).
9) 50.218,40 € ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Α’/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ’ (Κ.Α. 00-6711.001).
10) 50.000,00 € ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ’ (Κ.Α. 00-6712).
11) 500,00 € ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 10-6265.001).
12) 1.500,00 € ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ)’ (Κ.Α. 00-10-6265.002).
13) 2.000,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ’ (Κ.Α. 10-6422).
14) 3.000,00 € ‘ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ’ (Κ.Α. 10-6462).
15) 7.000,00 € ‘ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ’ (Κ.Α. 10-6463.001).
16) 15.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ FAX’ (K.A. 10-6612.001).
17) 1.004.28 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ’ (Κ.Α. 10-6654.001).
18) 20.000,00 € ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΗ’ (Κ.Α. 20-6262.003).
19) 15.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 20-6262.001).
20) 15.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 20-6262.002).
21) 11.781,00 € ‘ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ’ (Κ.Α. 25-6162.001).
22) 24.600,00 € ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ’ (Κ.Α. 25-6264.004).
23) 11.781,00 € ‘ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ’ (Κ.Α. 30-6162.001).
24) 500,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ’ (Κ.Α. 30-6422).
25) 32.111,85 € ‘ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΑ Β’ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ’ (Κ.Α. 30-7111.001).
26) 182.748,48 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διαγ. 2015’ (Κ.Α. 70-6662.001).
27) 210.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ διαγ. 2015’ (Κ.Α. 25-6662.001).
28) 5.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ)’ (Κ.Α. 10-6411.001).
29) 5.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ’ (Κ.Α. 10-6443.001).
30) 70.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ’ (Κ.Α. 20-6641.001).
31) 3.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 20-6642.001).
32) 8.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ’ (Κ.Α. 25-6641.001).
33) 3.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 25-6642.001).
34) 1.500,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ κ.α.)’ (Κ.Α. 25-6644.001).
35) 1.221,33 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ’ (Κ.Α. 25-6644.002).
36) 55.482,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ’ (Κ.Α. 30-6641.001).
37) 10.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ’ (Κ.Α. 30-6641.002).
38) 5.982,43 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 30-6641.003).
39) 10.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ISUZU – IVECO)’ (Κ.Α. 70-6641.001).
40) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΥΤΟΥΝΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 25-6262.001).
41) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΥΤΟΥΝΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 25-6262.003).
42) 24.600,00 € ‘ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 30-6262.002).
43) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 30-6262.003).
44) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 30-6262.004).
45) 24.600,00 € ‘ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 30-6262.005).
46) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 30-62662.006).
47) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 30-62662.007).
48) 24.600,00 € ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 45-6262.001).
49) 24.600,00 € ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 45-6262.002).
50) 24.600,00 € ‘ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ (Κ.Α. 70-6117.002).
51) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 70-6262.005).
52) 24.600,00 € ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 70-6262.006).
53) 24.600,00 € ‘ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΜΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ’ (Κ.Α. 70-6262.007).
54) 300,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ’ (Κ.Α. 10-7135.001).
55) 1.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ’ (Κ.Α. 10-7134.004).
56) 7.000,00 € ‘ΦΥΓΟΚΕΝΤΡ. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ’ (Κ.Α. 25-7135.001).
57) 5.000,00 € ‘ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ (Κ.Α. 25-7135.006).
58) 2.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ’ (Κ.Α. 70-7135.006).


8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
9. Έγκριση υποβολής σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών υπόχρεων του Δήμου.

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version