Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/2/2016

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

1. Εισηγήσεις – συντάξεις σχεδίων τροποποίησης του προϋπολογισμού:

1) Εγγραφή πίστωσης 107.104,02 € για πληρωμή έργων της Α.Δ.Ε.Τ.Α.Λ.
2) Πρόβλεψη πίστωσης 20.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης.
3) Πρόβλεψη στα Π.Ο.Ε. ποσού 18.142,74 € (τελευταία δόση 2015) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
4) Επαύξηση κατά 905,00 € του Κ.Α. 30-6266.001 ‘Υποστήριξη προϊόντων λογισμικών προγραμμάτων δημοσίων έργων’.
5) Πρόβλεψη πίστωσης 867,69 € για δαπάνη επανακυκλοφορίας και ταξινόμησης μηχανημάτων του Δήμου.
6) Πρόβλεψη πίστωσης 1.152,51 € για προμήθεια UPS στον Δήμο μας.
7) Πρόβλεψη πίστωσης 700,00 € για προμήθεια ψυγείου για τις ανάγκες φύλαξης τροφίμων Τ.Ε.Β.Α.
8) Πρόβλεψη πιστώσεων για ‘Επιβλέψεις Αρχαιολογίας’ σε χρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου.
9) Πρόβλεψη πιστώσεων για την εκπόνηση των ακόλουθων μελετών:
«Υδραυλική μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αγίας Πελαγίας, Μιξορρούματος, Δαριβιανών, Λαμπινής, Μουρνέ Δ.Ε. Λάμπης» ποσού 7.380,00 €
«Υδραυλική μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμών Κοξαρέ και Παλέ Δ.Ε. Φοίνικα» ποσού 7.380,00 €
«Γεωλογική μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αγίας Πελαγίας, Μιξορρούματος, Δαριβιανών, Λαμπινής, Μουρνέ Δ.Ε. Λάμπης» ποσού 1.845,00 €
«Γεωλογική μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμών Κοξαρέ και Παλέ Δ.Ε. Φοίνικα» ποσού 1.845,00 €
«Γεωλογική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Βρύσσες Δ.Ε. Λάμπης» ποσού 3.000,00 €
«Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Βρύσσες Δ.Ε. Λάμπης» ποσού 9.000,00 €
10) Πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη των αποδοχών του προς πρόσληψη προσωπικού.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 18:33
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version